36 روش مقاوم سازی ساختمان (strengthening) + ویدیو + مراحل اجرا مقاوم سازی. مقاوم سازی

به تیتر مثال، یک ساختمان اهمیت کاربری آموزشی، بارهای زیادی را باید تحمل نماید که در رخ تغییر تحول کاربری به یک گروه مسکونی، بار زنده آن کمتر خواهد یافت. همچنین تولید این مدل از دیوار برشی به تیتر یک روش مقاوم سازی ساختمان خوصا در ساختمان های بلند که هزینه انتقال قالب و بتن ریزی زیاد بالا است، اقتصادی خیس می باشد. قابلیت اتصال مطلوب به انواع دیوار اعم از بتنی، آجری و … آسان ترین طرز ساخت پیش تنیدگی قرار دادن دو شاخه میلگرد در دو سمت دیوار و کشیدن آن ها می باشد. در واقعیت همین نوع نحوه تقویت و مقاوم سازی شامل قرار دادن یک “جدا کننده” بین زمین و ساختمان می باشد که تنها اذن انتقال بخشی از انرژی ایجاد شده به وسیله ی زلزله را می دهد. علاوه براین، اتصال بین دیوارهای متعامد دارای به کار گیری از همین ترفند مقاوم سازی به شکل چشمگیری بهبود پیدا می کند. یکی از ترفند های متداول ارتقا گنجایش باربری ثقلی تیرها (بتنی و یا فولادی) در ساختمان اجرای ژاکت بتنی می باشد. در واقع میراگرها بعلت داشتن مایع ویسکوز مستهلک کننده ی انرژی، گنجایش میرایی بالایی داشته و خصوصا در هنگام تکان های زیاد کوتاه تاثیر فوق العاده ای بر کمتر جراحت وارد مقاوم سازی کرج به سازه دارند. همچنین جهت دوری از تمرکز تنش در گوشه های کاربر مقاطع مربع مستطیل واجب است گوشه های عضو به صورت دایره ای به شعاع حداقل ۲/۵ سانتی متر گرد شوند. با استفاده از جداسازی دینامیکی بنا از فونداسیون و به رخ موثرتر اساسی ترکیب این طرز حیاتی تجهیزات میراگر، می اقتدار تنش های وارد شده به ساختمان بعلت نیروی زمین‌لرزه را کمتر داد. طریق مقاوم سازی سازه های بنایی به چه صورت است؟ در روش ترکیبی میراگر و جداساز لرزه ای هم اصلی اعتنا به این که زمین لرزه های معمول اکثر زمان ها حیاتی دوران تناوب هایی در محدودهی ۰٫۱۰ تا ۱ ثانیه می باشند. مقاوم سازی فونداسیون می تواند یکی از از چالش برانگیزترین مسائل راستا ی تقویت و مقاوم سازی لرزه ای باشد، چراکه درنظر گرفتن فرضیات نادرست در رابطه اهمیت موقعیت مرزی پی و خصوصیت های خاک میتواند به نتیجه های کاملا گوناگون منتج شود. همچنین مقاوم سازی ساختمان هایی که اعضای سازه ای آن مشابه تیرها، ستون ها و سقف ها مبتلا خوردگی و پوسیدگی شده باشند؛ یا ساختمان هایی که در اثر ضعف بنا ای، ترکهایی در سازه های بتنی و یا این که ترکها و اعوجاج و لهیدگی در المانها و جوش بنا های فولادی مشاهده می گردد را میتوان دارای روشهای مقاوم سازی ارائه شده به وسیله کمپانی مقاوم سازی افزیر تقویت کرد. آرماتورهای فولادی تازه بایستی دارای استعمال از روشهای مطلوب در جهت عمود به دال و و در جهت افقی به تیرهای پیرامونی مهار گردد.