Monthly Archives دسامبر 2023

صعودی به بک لینک Pbn

کلید شناسایی شبکه PBN «ردپای» بین سایتی است که بسیاری از دادههای فنی در سایتها یکسان هستند. بک لینک Pbnاما سئو کاران هم بی کار ننشستد و راه حل های جدیدی را پیدا می کردند اما از سال 2014 به بعد ریسک استفاده از پی بی ان بسیار زیاد شد به طوری که بسیاری از سایتهایی که از این روش استفاده کردند جریمه شدند. اگر همه وب سایت ها در یک سرور باشند نشان دهنده این است که با هم ارتباط دارند. پاسخ ساده است PBN ها بسیار موثر هستند . بک لینک PBN یا PDN از متدهای لینک سازی است که بسیار قوی عمل می کند و از پرکاربردترین روش های لینک سازی است. اما اگر از منظر دیگری به آن نگاه کنید، این سرمایه گذاری است که به احتمال زیاد در بلندمدت نتیجه خواهد داد. اگر به دنبال ترافیک ارگانیک هستید، نمیتوانید اهمیت لینک سازی را نادیده بگیرید...

Read More