Monthly Archives دسامبر 2022

معروفترین سوغات زنجان چاقو است

حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی، در خصوص سطح علمی این دانشگاه گفته است که این واحد دانشگاهی همسطح دانشگاه شریف و حتی بالاتر از بسیاری از دانشگاههای منطقه است. در ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصغر کشتکار به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین منصوب شد.

خرید صنایع دستی زنجان

یکی از حیوانات وحشی که در این استان و در بخش طارم زندگی میکند پلنگ میباشد از ۲۵ سال پیش ناحیه بزرگی به نام انگوران از طرف سازمان محیط زیست، منطقه حفاظت شده اعلام گردیدهاست...

Read More