کفپوش گرانولی رولی

کارگزاری کفپوش رولی نسبت به انواع پازلی سختتر میباشد و بها آن ها نیز گرانتر میباشد. یکیدیگر از دست اندرکاران تأثیرگذار روی بها همین متاع انواع رنگ کفپوش گرانولی میباشد. انواع کفپوش گرانولی به یک سری گونه تقسیم میشوند؟ کفپوشهای گرانولی از لحاظ سایز به سه نوع کفپوش گرانولی نیم متری، کفپوش گرانولی یک متری و کفپوش گرانولی دو متری تقسیم میشوند. کفپوشهای رولی و پازلی به دو گونه پشت ساده و کفپوش کتف تخم مرغی تقسیم میشوند. کفپوشهای شانه تخم مرغی حیاتی پایههایی میباشند که پس از نصب مقداری بالاتر از سطح مکان گزینه حیث قرار میگیرند. ضخامت کفپوشهای پشت ساده نسبت به کتف تخم مرغی ضخامت کمتری دارند و به جهت چسباندن آن ها به سطح زمین حتماً باید از چسب استعمال شود. کفپوشهای گرانولی به استدلال ماندگاری، مقاومت و استحکام بالا عمده در فضاهایی کاربرد دارااست که رفت و آمد در آن ها دوچندان میباشد و در معرض وزن سنگین و عامل ها محیطی گوناگون قرار دارند. حتما عواملی سبب ساز این نقصان می شود که علت با کفپوش های بی میزان مرغوب بودن هم بشمار می رود. همین محصول در برابر لغزش خوب کار کرده و از افتادن و سر میل کردن ورزشکار جلوگیری می کند. قیمت کفپوش گرانولی بسته به ضخامت و ابعاد جنس مختلف است. شکل ظاهری همین کفپوشها تقریباً شباهت متعددی به هم دارا‌هستند اما از حیث چگالی و میزان مرغوب بودن مواد نخستین و کارکرد مهم همدیگر گوناگون هستند. از کفپوش گرانولی یک متری در فضاهای میانگین مانند باشگاه و مکتب استعمال می‌کنند و کفپوش گرانولی نیم متری نیز برای محیطهای ریز کاربرد دارند. این دو دسته کفپوش تفاوت های متعددی اهمیت هم دارا‌هستند که همین تفاوت ها مدل کاربردشان را متفاوتی می کند. از اهمیت ترین مشخصه هایی که این مواد دارند، بدون ضرر و سمی نبودن است. استاندارد ضربه گیری کفپوش پارکی: کفپوش گرانولی ایجاد شده به وسیله فومینو استاندارد گوناگون در حوزه ایمنی کفپوش را به دست آوردن کرده اند که از شناخته شده ترین آن ها می توان به آزمون HIC در مورد ضربه گیری و ارتفاع امن اشاره کرد. بعد از آن از همین که گرانول، رنگ و چسب پس از ادغام شدن اساسی نیز به سطح پرس کاری میرسند، در حرارت 150 رتبه سانتیگراد و تحت فشار 300 نیوتن بر سطح قراب میگیرند. زیرا در همین صورت شخص بر روی تراز نرم سقوط کرده و جای هیچ نگرانی نیست. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای کفپوش گرانولی اردبیل وب وب سایت خود باشید.