کربن فعال { زغال فعال} چیست؟

علاوه براین، در ساخت فیلتر هوافشرده و همینطور حذف کربوهیدرات ها نیز در مراحل ساخت مواد شیمیایی متعدد کربن فعال نقش مهمی کربن فعال پوست گردو ایفا می کند. فرایند ایجاد و تهیه و تنظیم کربن فعال به شیوه های متفاوت شیمیایی و فیزیکی انجام می شود و در نهایت خروجی همین دو نحوه از نظر خصوصیت ها و کاربرد مهم هم متعدد خواهد شد. کلیدی به کار گیری کردن از زغال فعال در دهان، اصلی پوسیدگی دندان، تنفس بدبو و بیماریهای لثه بجنگید و لبخندی خوشگل به خود هدیه کنید. هرچه عرق عمده روی پوست باقی بماند، باکتریها عمل بیشتری انجام میدهند و به همین استدلال می باشد که در افرادی که شستشو و بهداشت شخصی را جدی نمیگیرند، بوی تن برای خویش و البته اطرافیان مشمئزکننده خواهد بود. ترازو منافذ روی تراز کربن ها به شدت بر اقتدار جذب آنان اثر گذار هست و هر چه تعداد اندازه آنان بخش اعظم باشد، به همان نسبت واکنش پذیری هم بالاتر بوده و تصفیه خوبتر انجام میشود. فیزیکی، فعالسازی در دمای پایین، انجام فرآیند در یک تراز و به شکل همزمان می باشند. ذرات کربن فعال اکسترود شده PAC را مهم یک استدلال اتصال مخلوط و یک ذره سخت، استوانه ای یا این که کروی را تولید میکنند. از نظر فیزیکی، کربن فعال از شیوه نیروهای واندروالس یا نیروهای پراکندگی لاندن به سایر مواد متصل می شود. در فعالسازی شیمیایی، مواد شیمیایی قبل از فرآیند فعال سازی به مواد ناپخته بیش تر میشوند. کربن فعال (Activated carbon) به رخ کانال متخلخل هست و پروسه جذب سطحی در آن ها اتفاق می افتد. همین فرآیند در یک جو بی اثر حیاتی به کار گیری از گازهایی نظیر دی اکسید کربن، نیتروژن یا آرگون به اتمام میرسد. به طور معمول پخته شدن کربن کلیدی کربن دی اکسید، بخار یا این که حرارت مستقیم رخ میگیرد. پس از حرارت دهی زغال در همین موقعیت دمایی، سوراخ و منافذ ریزی روی سطح آن ساخت می گردد که در جذب مواد آلاینده موجود در آب دوچندان مفید می باشند. این موضوع به کربن نهایی، یک پوسته بیرونی صاف و قابل رخنه می دهد که منافذ آن را مسدود نمیکند.