چگونه بهترین دوزینگ پمپ را انتخاب کنیم؟

پمپ های دوزینگ سلونوئیدی اساسی IP65 می باشند که به جهت استعمال در محیط های مرطوب دوچندان مطلوب هستند. دقت داشته باشید که فرآورده اجزائی از دوزینگ پمپ که کلیدی سیال در تماس مستقیم میباشند زیاد بسیار با دارد. و در شکل عدم توجه به همین هزینه ها در ارتفاع یک سال، دوچندان پرهزینه می دوزینگ پمپ پرومیننت شوند. این ماده شیمیایی به طور معمول در مقادیر کم تزریق می شود (به استدلال تأثیرات آن بر فرایند یا این که به ادله هزینه آن)، براین اساس پمپ بایستی در روزگار تزریق اذن در اختیار گرفتن دقیق را بدهد. حیاتی انجام عمل رفت و بازگشت مواد شیمیایی اهمیت مقدار معلوم تزریق می گردد. در اين نوع پمپ ها اهمیت توجه به زيادبودن طول پلانجرها ونهايتـا زيـادبودن سـطح تماسـي پلانجروسـيلندرمثل پمپ هاي پيستوني نيازي به اب بندي داخلي (پيستون رينگ)ندارند. در دوزینگ پمپ یک سیستم در اختیار گرفتن وجود دارااست تا از درست کار نمودن دوزینگ پمپ اطمینان حاصل کند و همینطور مطمئن شود که دوزینگ پمپ به موقع روشن و خاموش میشود. انژکتور همچنین کلیدی یک لوله است در سرانجام مایع وارد جریان میشود و به دیوار جانبی میرسد. در اين پمپ ها ابتدا با افزايش هد (فشار خروجي ) راندمان مهم شيب تندي صعود مي كنـد و سـپس تقريبًا ثابت مي ماند . متریال پمپ که بایستی متناسب اصلی کالا سیال باشد. فشار برگشتی را انتخاب نمایید (این فشار بایستی بخش اعظم از فشار خط یا تجهیزاتی باشد که می خواهید به آن دوز دوزینگ پمپ گراندفوس کنید). 4- صافی مکش: در خط مکش نصب شده و از ورود ذرات و آلودگی ها به دوزینگ خودداری می کند. در شکل زیر نمونه ای از دوزینگ پمپ موتوری گراندفوس اکران دیتا شده است. ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي مثل ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه مثال كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. به اين ترتيب وقتي نقطه كاري در محدودة تغييـرات هـد و ظرفيـت جابجـا مـي شـود راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي گوناگون ) البته بايد در لحاظ داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري تغيير خواهدكرد . دوزینگ پمپ ها را می اقتدار از حیث مورد ها متمایز نوع بندی کرد.