چگونه بهترین ایده های تجاری را پیدا کنیم

کاستا بالاخره موافقت کرد. سیندی به کاستا کمک کرد تا یک حساب گشوده کند، یک برنامه معاملاتی فارکس دانلود نماید و تجارت را شروع کند. پس از یک هفته مکالمه مداوم، کاستا یک رابطه زیاد توانا حیاتی سیندی احساس کرد. کاستا متوجه شد که این شرکت در خارج از مرز و بوم بومی می باشد و در استرالیا جواز ندارد. دست‌کم A51000 به حساب وی نزد شرکت واریز شود. این کمپانی حساب تجاری این سایت کاستا را بست. کاستا تمایلی به تولید حساب تجاری مهم کمپانی نداشت. کاستا امید چندانی به بازپس گیری پولی که از دست داده بود نداشت. هیچ نماد تجاری وجود ندارد. شکی نمی باشد که یک مجموعه عالی از سرمایه گذاران نقش مهمی در موفقیت به دست آوردن و فعالیت شما دارند. در همین مقاله به مشاجره مدیر ریسک در پوشش ریسک و اینکه چرا همین خط مش درست به جهت موفقیت در بازاری می باشد که زیر سلطه نوسانات است، می پردازیم. سیندی تفسیر بخشید که همین بررسی‌ها از سوی رقبایی بود که کارایی داشتند پیروزی کمپانی را تضعیف کنند. سیندی می گوید که چطور از شیوه تجارت آنلاین ارز خارجی (فارکس) پول زیادی به دست آورده است. ریسک خسارت در معاملات ارز می تواند قابل دقت باشد. راهکار بایستی کل اهداف، سناریوها و ریسک‌ها را معلوم کند تا پس از تصویب طرح، پوشش‌دهنده بتواند سوای صرف زمانه با ارزش به جهت تصمیم‌گیری، پوشش‌ها را اجرا کند. موقعیت بازار ممکن میباشد اجرای چنین دستوراتی را غیرممکن کند. سیندی به کاستا کمک کرد تا در اپلیکیشن معاملات فارکس معامله کند. سیندی کاستا پیوندی به وب وب سایت شرکتی که از آن استفاده می کرد ارسال کرد. سیندی کاستا دیگر پاسخ نداد. روز بعد، سیندی به کاستا می گوید که او یک نادرست تجاری مرتکب شده است. او همچنان به کاستا فشار می آورد تا حساب گشوده کند. کارآفرینان به طور معمول زمان افتتاح و بستن یک به دست آوردن و عمل احمق میباشند و نمی توانند بین شرایط های سودآور و ضرروزیان روستا تمایز قائل شوند. در مورد بستن وضعیت های خویش در شکل لزوم، منضبط باشید. بخش اعظمی از کارآفرینان جدید فکر می نمایند که حسابدار صرفا وقتی واجب می باشد که کسب و کار آغاز شود و آغاز به به دست آوردن سود منظم کند. این عمل به چیزی بیش از ارزیابی بر عرضه و تمنا در بازار نیاز دارد.