چگونه بفهمیم سرطان تیروئید داریم – 7 روش برای تشخیص سرطان تیروئید

مراجعه به متخصصین غدد فراوان عالی می باشد که می بایست در طوالنیمدت انجام شود. تومورها وسرطان های تمایز یافته ای مثل کانسر پاپیلاری ( پاپیلری ) تیروئید ( PTC ) یا کانسر فولیکولی تیروئید ( FTC ) اکثر اوقات قابل درمان و علاج پذیر ( Curable ) هستند و پروگنوز و پیش آگهی آن‌ها درصورتی که بیماری در پروسه اول تشخیص دیتا شود خوب است. راسل به آنان پیشنهاد گزینهی جراحی برداشتن تیروئید فارغ از تولید زخم را میدهد؛ که طی آن جراح از طرز دهان به غدهی تیروئید دسترسی مییابد و آن را برمیدارد. گونه های متعدد سرطان تیروئید کلیدی استفاده از جراحی (برای برداشتن غده تیروئید)، شیمی درمانی و رادیوتراپی جهت از دربین بردن سلولهای سرطانی باقی مانده و پیشگیری از بازگشت دوباره سرطان تیروئید بدخیم آن معالجه میشوند. گرچه در نخست راسل دربارهی همین شیوهی نوین شک وتردید داشت اما همین تکنیک را در تایلند یادگرفت و مشاهده کرد که برداشتن تیروئید بدون ایجاد جراحت میتواند جایگزین باارزشی به جهت شیوهی سنتی باشد. سرطانهای تیروئید دوچندان کوچک که خطر اندک نشر آن در بدن وجود دارااست ممکن هست فوراً نیازی به معالجه نداشته باشند. ظواهر تیروئید شما در سونوگرافی به دکتر معالج شما یاری می نماید تا گزینش کند که آیا گره تیروئید غیر سرطانی هست (خوش خیم) یا این که این‌که آیا خطر ابتلا به سرطان وجود دارد یا این که خیر. ندولهای تیروئید به چه صورت تشخیص دیتا می شوند ؟ آزمایشگاه اساسی طرز های میکروسکوپی وجود سلول های سرطانی را در بافت ارسالی تشخیص دهد. در پیگیری، ممکن می باشد شما زیر معاینه بدنی، آزمایش خون یا تصویربرداری، مانند اسکن اهمیت ید رادیواکتیو یا این که سونوگرافی قرار بگیرید. ممکن می باشد تغییراتی در مو، ناخن ها و پوست رخ دهد و شکایات مبهمی که می تواند ناشی از ارتقاء سن، رژیم غذایی، استرس یا دهها برهان دیگر باشد. سلول های توموری که وارد عروق خونی می شوند قادرند به قسمت های به دور تن مثل ریه ها و استخوان ها بسط یابند. درد در حوزه‌ گردن و یا گلو می تواند در اثر بسیاری مورد ها از جمله بیماری های ویروسی و یا این که وجود باکتری باشد، گاهی اوقات گلودرد شما ناشی از آلرژی و یا این که حتی ریفلاکس معده میباشد البته طولانی بودن و غیر قابل توجیه بودن همین درد ها نیاز به بررسی دارد، گرچه خبر خوش همین میباشد که درد در ناحیه گلو اگر در رابطه کلیدی تیروئید باشد به طور معمول به نفع خوش خیمی می باشد و اکثرا در اثر التهاب ایجاد می شود نه در اثر عده های بدخیم! یکی از راههای تصویرسازی دیگر مهم استفاده از مواد شیمیایی رادیواکتیو برای بررسی ندول تیروئید کپی رادیونوکلئید است. در مطالعه شکل گرفته، سرطان تیروئید در سن تحت 14 سال شیوع کمتری دارااست و بالاترین مقدار پیدایش سرطان تیروئید در زنان ≤ 50 سال می باشد و در دربین مردان نیز پیدایش سرطان تیروئید در سنین ≤ 50 سال از دیگر مجموعه های سنی فراتر است. شیوع در هر دو محصول ارتقاء یافته و در زنان نسبتاً 2.6 برابر مردان می باشد. زنان باید از دست کم شش ماه از حامله شدن اجتناب نمایند و مردان باید دست کم 4 ماه از آبستن نمودن جلوگیری کنند. زنان در در آغاز که حساس فعالیت و خانواده مشغولاند ممکن است حتی متوجه نشوند. دیتا های عده آوری شده حساس استعمال از قابل انعطاف افزار SPSS نسخه 16 و شاخص های توصیفی، تجزیه و بررسی شدند. داده ها مهم به کارگیری از نرم افزارهای SPSS و R جزء‌جزء‌کردن و تحلیل شدند. بخش اعظم مبتلایان به سرطان تیروئید ولی خیر همگی آنها، سپس از عمل جراحی به درمان اهمیت “ید” رادیواکتیو نیاز دارند. پزشک برای محاسبه مشکلات پزشکی گذشته و اکنون بیمار نیاز به سوابق بیمار دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که شیوع سرطان تیروئید در طی بازه زمانی هنگامی 9 ساله افزایش پیدا کرده هست و نیاز به باز‌نگری علل ارتقا شیوع سرطان تیروئید در سطح استان و تعیین راهکارهای پیشگیری و کنترل می باشد. این سرطان ، ۵ درصد از مورد ها کانسرهای تیروئید را شامل می شود. وارد مطالعه شدند. اطلاعات بیماران شامل سن، جنس، مقدار THS و T4، گزارش تصویر برداری از تیروئید. اساسی وجود مقدار مرگ و میر کم، شیوع بیماری بالاست. مطالعه حاضر حیاتی هدف انتخاب مقدار فراوانی سرطان تیروئید و پروسه تغییرات آن طی سال های 1388 تا 1397 در مراجعین به بیمارستان شهید بهشتی همدان انجام شده است. چنانچه لمس ندول خلل باشد نمونه برداری دارای کمک سونوگرافی انجام میگیرد. طبی که اهمیت این ایراد آشنا هست بایستی شما را معاینه کند. هر تعدادی بعضى از سرطان هاى تيروئيد مهم نقص هاى ژنتيكى به ارث رسيده ملازم مى باشد، البته دليل كاملاً مشخصى براى آن شناخته نشده است.