ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

بخش اعظم دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزی مشابه آن برای تهیه و تنظیم دبی استعمال می کنند . علاوه بر این، فشاری که این جور از پمپها میتوانند تحمل کنند از پمپهای پلیمری و PVC که در ادامه معرفی میشود، بیشتر است. اینها حجم مشخصی از مایع را می مکند و آن را به خط دوز تغذیه می کنند. حرکت رفت و برگشتی سبب ایجاد دبی می شود که می توان به راحتی آن را توسط یک موج سینوسی نشان بخشید دبی پمپ برابر میباشد با حاصلضرب مقدار جابجایی اثرگذار پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان.در دوزینگ پمپ ها بر خلاف پمپ های فراروگریز از مرکز، تغییرات فشار تأثیر متعددی بر دبی ندارد. منحنی های مشخصه دوزینگ پمپها کار پمپاژ توسط یک پیستون رفت و برگشتی انجام می شود. مقدار فشار کاری – متریال هدینگ پمپ – استانداردهای مربوطه و توجه انجام تزریق) معین و ابلاغ میشود. گذرگاه سیال Liquid End طراحی گذرگاه سیال و متریال آن کلیدی دقت به خدمت کاری پمپ و مختصات سیال معین می شود. مواردی همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهای دیگر در طراحی موثر می باشند. پمپ ها و سیستم های ترازو گیری در صنعت پتروشیمی به جهت اکثری از فرآیندهای بخش هیدروکراکینگ و رخنه بخار استفاده می شود. از آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر‌و تحول می کند، براین اساس هیچیک از پمپ های ذکر شده نمی تواند به تیتر دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گیرد. در این شرایط عملگر اهمیت سیگنالی که از سیستم اخذ می کند، دبی را به رخ اتوماتیک تهیه می کند. پمپاژ در همین پمپ ها به شکل دستی و اتوماتیک، و اهمیت دقت به میزان فشار سیستم قابل تهیه و تنظیم می باشد. اين پمپ ها در ترازو هاي گوناگون و با دنده هاي گوناگون ساخته مي شوند زیرا دنده ها ممكن می باشد داراي دو يا چندین دنده باشند. 3. پمپهایی که در گوشه قرار میگیرند. نرخ جریانی که می بایست دوز شود: پی بردن محدوده دستکم یا این که حداکثر برای انتخاب نوع پمپ اساسی است. دوزینگ پمپ :دوزینگ پمپ دستگاهی می باشد که مقدار دقیقی از مواد شیمیایی را تزریق می نماید. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اساسی هد دوزینگ پمپ وب تارنما خویش باشید.