همه چیز درباره قطره لاویگل + خواص و نحوه عملکرد

رفتارهای یادگرفته شده نیز میتوانند در تولید همین جور فوبیا نقش داشته باشند. این فوبیا حیاتی اختلال اضطراب اجتماعی یک عدد نیست. در واقع استرسی که زمان بیرون رفتن در یک فرد ظاهر میشود نوعی آگورافوبیا هست که سبب میشود فرد از قرار گرفتن در یک حالت مختص مبتلا واهمه و اضطراب شود. به جهت مثال زمانی افراد دچار به همین مشکل صرفا بیرون میروند، ترس از گیر افتادن در یک مکان خاص و یا بیپناهی در درمقابل بقیه اشخاص بر آن‌ها هجوم میآورد. فرد در گیر به آگورافوبیا از قرار گرفتن در جمعیت میترسد چرا که ممکن می باشد حملات وحشت به او دست دهد و یا در مقابل افراد شرمسار شود. واهمه از تنها خارج رفتن و صرفا قرار گرفتن در یک وضعیت یگانه یک عدد از جنبههای مشکل آگورافوبیا است. این اختلال یک بیماری دیوانه می باشد که فرد از اینکه دیگران درباره او نظرات منفی داشته باشند غربت میکند. در صورتی که فردی با نقص‌ وحشت مبتلا آگورافوبیا شود، علامتها به طور معمول در اولی سال آغاز میشود و فرد مبتلا حملات ترس مکرر روغن لاویگل و مداوم میشود. سنبل الطیب که اساسی نام والرین (Valerian) هم شناخته میشود ساکن مرزوبوم های اروپایی و مناطقی از آسیا میباشد که در آمریکای شمالی هم رشد میکند. در طی مراحل خلق و خوی درمانی، در واقع شخص در حالت خطر و هراس آنقدر می‌ماند تا اضطراب و استرس او کاهش یابد. مطالعات نشان می دهد که ترکیب همین دو گیاه دارویی تا حد قابل توجهی در در دست گرفتن استرس و اضطراب و همچنین علامتها افسردگی به به عبارتی اندازه داروی های شیمیایی اثر گذاری گذار خواهد بود با همین تفاوت که هیچ کدام از عارضه ها جانبی دارو های شیمیایی را در پی نخواهند داشت. رفتارهای اجتنابی یا این که پریشانی دارید که شما را از انجام فعالیتهای عادی، رفتن به مدرسه، رفتن به سر فعالیت و تعامل حساس دیگران را به جهت شما غیرممکن میکند. پزشک معالج ممکن هست درباره سوابق بیماریهای دیگر از شما سوالاتی بپرسد و همینطور در رابطه دارای ماهیت، مدت دوران و شدت علائم نیز از شما سوالاتی بپرسد. شخص در گیر به آگورافوبیا ممکن میباشد بدلیل این‌که ممکن می باشد حمله وحشت به او دست دهد از سفر اهمیت هواپیما غربت کند و لزوما به دلیل داشتن فوبیای پرواز از مهاجرت مهم هواپیما دوری نمیکند. اگر آگورافوبیا معالجه نشود می تواند مشکلات زیادی را به جهت شخص بوجود آورد.