هشدار بانک مرکزی/ آگهی های فروش وام کلاهبرداری است! – کاماپرس

این مالباخته ادامه داد: پس از همین مبادرت چند وب سایت سناریو داده شد و حساس کلیک وارد یک عدد از آن ها شدم؛ در آنجا اهمیت اخذ مشخصات و شماره تلفنهای تصویب شده مهم مسئول یک شرکت که مدیون بدون گواهی ملکی ارائه میداد ارتباط برقرار کردم. سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان، از دستگیری شخصی که کلیدی درج آگهی جعلی اعطای مرهون کم بهره در وبسایت دیوار شهرستان بم خبر بخشید گفت: با مراجعه یک‌سری از شهروندان به پلیس فتا شهرستان بم و دارای در دست داشتن مرجوعه قضایی و خواهش رسیدگی به شکوائیه خویش را مبنی بر کلاهبرداری از طریق آگهی جعلی اعطای مرهون اندک بهره، داشتند لذا پرونده به شکل ویژه در فرمان کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. امروزه گرفتن دار وامدار و تامین سرمایه از آن کارهایی است که برای انجام دادن آن باید راهی طولانی طی کرد اما بگیر وام ، گرفتن مرهون را راحت کرده است. به گزارش کاماپرس، فضای مجازی مکان لطف برای اطلاع رسانی های جعلی است. گزارشهای دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید میکند که دلالان نظام بانکی بخش اعظم از هر چیزی به سمت مدیون مسکن جوانان و مرهون مسکن اولی هاست. این مدیریت اسبق نظام بانکی گفت: خرید مدیون مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز داراست و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که میدانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد می باشد همین در حالیست که سود بازپرداخت دار وامدار مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان میشود. حتی شخصی خویش را زیر تیتر ضمانت کننده در معرض دلالان دار وامدار قرار دهد نیز نوعی دانسیته محسوب می گردد چرا که این گونه به دست آوردن و کار، تجارت جراحت زا و مخل نظام اقتصادی مرزو بوم شناخته میشوند. همین منزلت انتظامی اصلی اشاره به این که تعداد زیادی از هموطنانمان در این حالت اقتصادی به دنبال این مدل اگهی ها هستند، هشدار بخشید و گفت: به هیچ عنوان به این نوع به این گونه تبلیغات اعتماد نکنند چرا که سودهای بانکی که اهمیت نرخهای تصویب شده همخوانی ندارد. او گفت: بعد از آن از انجام این مراحل به خواهش متصدی کمپانی به دنبال ضامن گشتم و در یک جست و جو در تارنما دیوار دارای اطلاع رسانی ارائه ضمانت کننده مواجه شدم و اهمیت برقراری تماس با شخص اطلاع رسانی کننده درخواست ضامن کردم که او در جواب به من گفت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال را برای اطمینان به حساب من واریز کن تا مطمئن نحس که به دنبال ضمانت کننده هستی و پس از آن مهم ضامنهایم کلام کنم. جایی که در آن برخی اشخاص سودجو اساسی نام شرکت های مشاوره دار وامدار و تامین سرمایه اهمیت وعده های دیدنی خریدار جذب می کنند و مردم را فریب می دهند. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد آگهی فروش وام مسکن لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.