هر آنچه باید از ابدومینوپلاستی یا تامی تاک بدانید – مجموعه تخصصی پزشکی رخ آرا

در ابدومینوپلاستی میبایست ماهیچه ها شکمی تضعیف شده بازسازی شوند. در قسمت دوم عضله‌ها شکمی بهم نزدیکتر می شوند تا ظاهری سفت و عضلانی داشته باشد. در غایت این عمل به شکمی صاف و عضلانی سبب ساز می شود. همانطور که در نصیب های قبلی بیان کردیم کل افراد تندستی که حیاتی وجود رژیم درمانی و حرکات ورزشی شکمی پهناور دارند، می توانند به جهت کوچک شدن شکم خود از فعالیت ابدومینوپلاستی به کار گیری کنند. ولی این جراحیها می توانند به کمتر اندازه، روشنتر شدن رنگ جراحت و بهبود بافت آن کمک کنند. 4. در بعضا مورد ها برای یک سری ماه ابتدایی پس از عمل جراحی زیبایی ابدومینوپلاستی پیشنهاد می‌گردد تا از شکم بندها و یا گنهای پزشکی به کارگیری نمایید تا سبب ساز امداد به مراقبت و ثبات بافتهای حوزه‌ شکمی شود. 2. سپس از ابدومینوپلاستی به جهت کاهش درد به هنگام استراحت سرتان را بالاتر از حد معمول نگاه دارید و بدنتان را خم کنید. علاوه بر آن اگر تغییر‌و تحول معناداری در ماهیچه‌ها شکمی هم به وجود آمده باشد دیگر ورزش به تنهایی برای بهبود ظواهر آن کارساز نخواهد بود. همچنین اگر ناف هم در حیطه همین برشها وجود داشته باشد، باید شرایط آن تثبیت گردد. قبل از هر عمل جراحی زیبایی یا ترمیمی، داشتن آمادگی یک عدد از مهمترین مراحل محسوب خواهد شد و حتی میتواند تا حد متعددی بر نتیجه ها هم اثر گذاری گذار باشد. درست مانند ابدومینوپلاستی کامل لولههای درن پس از جراحی نیز در ذیل پوست شما خواهند بود. چرا که هزینهها به عامل ها گوناگون بخش اعظمی وابسته بوده و آن‌گاه از انجام بررسیهای حتمی در کلینیک زیبایی توسط دکتر معالج کارشناس می توان قیمت آخری را برآورد کرد. به عبارتی طور که ذکر شد تمامی این عارضه ها به راحتی قابل پیشگیری و درمان هستند البته در صورت بروز عوارض جدی قطعا در اسرع وقت اهمیت دکتر متخصص خویش تماس حاصل فرمایید تا اصلی پیروی از راهبرد های کارشناس خود از این به سادگی گن آبدومینوپلاستی بنددار لیپوساکشن شکم مشکلات عبور کنید.