نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

حجت بر معاندان امام و عدم رستگاری آنها تمام شد و شهادت علی اصغر(علیه السلام) اهمیت همین اوضاع و احوال دلخراش خونخواری دشمنان و مظلومیت بی شائبه عاشورائیان را به اثبات رسانید. حساس وجود ایدهها، محصولات و تغییرات بسیاری که در دنیای اطراف وجود دارااست رابطه پدر و مادر اهمیت فرزندان میتواند روابط آن ها اصلی هم را مستحکم کرده یا این که از فی مابین برنده شود علاوه بر این بر چگونگی تعامل آنان اساسی عالم هم اثر گذاری میگذارد. در همین مطلب چهار نکتهی مهمی که هنگام سخن نمودن کلیدی کودکان باید در حیث داشته باشید را به شما میگوییم. میکروبیومهای کودکان که از نمونههای مدفوع جمعآوریشده یک سال پس از نصب دستگاههای تصفیه کننده آزمایش شدند، اهمیت تنوع و فراوانی باکتریهایی شبیه کودکانی بودند که آب کلردار اخذ نکرده بودند. محققان راههای بی آلایش و کمهزینهای به جهت تصفیه آب آشامیدنی در کشورهای کمدرآمد اساسی استفاده از کلر نوآوری کردهاند، ولی نگرانی رایج این میباشد که افزودن کلر به آب میتواند به باکتریهای اثرگذار موجود در میکروبیومهای روده در حالا رویش کودکان که نقش مهمی در نگهداری سلامت کل بدن دارند، آسیب برساند. در واقع، اهمیت به دور نگه داشتن حشرات موذی از منشا آب، کلر زنی به میکروبیوم های روده بچهها اذن میدهد تا رویش نمایند و عملکرد عالی خود را برای حفظ تندرست انجام دهند. در حالی که کلر میکروارگانیسم های موجود در آب را در حین ذخیره سازی، حمل و نقل و خروج از شیر آب غیرفعال میکند، این مطالعه نشان می دهد که پس از مصرف آب کلردار، باکتریهای خوب را از بین بازیگر نقش کودکی سهراب در از سرنوشت نمیبرد. درحال حاضر تیمی از دانشمندان به سرپرستی دانش کده تافتس آمریکا دریافتهاند که استعمال از کلر برای تصفیه آب آشامیدنی در داکا، بنگلادش، جمعیت طبیعی باکتریهای موجود در دستگاه گوارش کودکان را مختل نمیکند حتی منجر کاهش اسهال و مصرف آنتی بیوتیک هم نقش کودکی کامران در سریال کیمیا میشود. احساسی که کودکان پس از گفتوگو مهم پدر و مادر خواهند داشت یا این که سبب ساز میگردد که لذتها، سوالها و مشکلاتشان را مهم آنان در میان بگذارند یا آن ها را وا می‌دارد که مشکلات خویش را از والدین مخفی کنند. حرف کردن مهم فرزندان می تواند ترسناک باشد البته در صورتی که به گونهای اساسی آن ها گفتوگو نمایید که ارتباطتان محافظت شود حتی در صورتی که در آن لحظه بچه از دستتان اندوهگین شود باز نیز رابطهی مستحکمتری خواهید داشت. در صورتی که بدن صدای محترمانه، آرام ولی محکم داشته باشیم هم خودمان و نیز فرزندمان ادب بیشتری خوا هیم داشت.