فیلمبرداری – یک لایحه سرسام آور می تواند پلیس فرانسه را از اتهامات بی رحمی محافظت کند | اروپا

حوادث اخیر هشدارهایی را درباره خشونت پلیس و نژادپرستی و پیش نویس قانونی برای جلوگیری از انتشار تصاویری که افسران را شناسایی می کند ، ایجاد می کند