فروش آنتی اسکالانت RO با قیمت عمده – شرکت زيست آب پژوهش ®

این ماده همینطور غیر سمی هست و به جهت انسان مشکلی ایجاد نمی کند. تزریق غلظت مناسب از ضد رسوب ها منجر به در اختیار گرفتن تشکیل گونه های رسوبات معدنی مانند: کلسیم کربنات، کلسیم سولفات، رسوبات آهن و غیره در مرحله غشا می شود.در واقع مکانیزم کارایی ضد رسوب در غشای ممبران سیستم آب شیرین کن RO به این مدل می باشد که با تاثیر بر عامل ها ایجاد کننده رسوب، منجر تاخیر در تشکیل رسوبات در طی زمانه حرکت از غشای ممبران می شود و از این شیوه مانع تشکیل رسوب بر مرحله غشای ممبران می شود. محلول SBS در برابر هوا استوار نیست و اساسی اکسیژن و همچنین کلر هم واکنش نشان می دهد. عملیات شستشو می بایست شامل عصر ای خیساندن ممبران و به کارگیری از محلول های شستشوی گرم تا دمای 30 سکو باشد. برای اطمینان از کارایی صحیح آنتی اسکالنت باید از اختلاط کامل و پیوسته آن در آب اطمینان داشت.با دقت به هزینه نسبتا بالای استاتیک میکسر در مسیر جریان آب نپخته و بمنظور اختلاط کامل آنتی اسکالانت نقطه تزریق آن را قبل از فیلتر کارتریج (فیلتر میکرونی) گزینش می نمایند تا آنتی اسکالنت تزریق شده در آب ناپخته در زمان عبور از هوزینگ فیلتر و پمپ فشار قدرتمند به مهربانی با آب ادغام شود. همینطور حساس دقت به ظرفیت پمپ تزریق (دوزینگ پمپ) و مخزن آنتی اسکالانت، مقدار انحلال آنتی اسکالانت در آب بایستی به یه خرده باشد که پمپ تزریق حداکثر هر ۵ ثانیه یک Strok داشته باشد. پلی مر های متعددی از نظر اقتصادی میباشند که مرسوم ترین آن ها پلی اکریل آمیدها هستند. سازش آنتی اسکالنت ویتک ۲۳۰۰ اساسی پلی الکترولیت ها بیشتر از فلوکون ۲۶۰ می باشد. دور از هم نمودن (Dispersion): یکی دیگر از قابلیت و امکان های بعضا از گونه های آنتی اسکالانت ها این هست که به موجب آن بر روی ذرات و کلوئیدها بومی می شوند و اهمیت تشکیل یک توشه منفی قادر منجر دور شدن کریستالها از نیز می شوند. هم زمان حیاتی رخ گیری یک کریستال در وضعیت میکروسکوپی، گروههای حامله منفی موجود روی تراز آنتی اسکالانت به یونهای مثبت موجود در کریستال حمله کرده و دارای خنثی سازی توشه الکتریکی، سبب ساز توقف پرورش کریستال می شوند. میزان دوز معلوم شده آنتی اسکالانت برای دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن را بایستی با کمی آب تصفیه شده ادغام و رقیق کرد و بعد از آن بوسیله پمپ دوزینگ به داخل سیستم تزریق نمود. همین دسته از مواد ضد رسوب قلیایی بر اساس ترکیب بازدارنده های رسوبی تاثیرگذار هستند. آنتی اسکالانت ها حساس 2 مدل می باشند: آنتی اسکالانت اساس فسفاته و آنتی اسکالانت مبنا پلیمری. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه اساسی چه جایی و طریق استعمال از انواع اسید شستشوی ممبران دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.