عطاری آنلاین – سحرانا

اما به لحاظ سلامت نانی که با آرد سفید پخته شود در دسته بندی محصولات عطاری و سلامت محور قرار نمیگیرد. پس از تکمیل سبد خرید محصولات عطاری و سلامت محور و ثبت سفارش، تیم به روز رسان در کوتاهترین زمان سفارشات شما را جمعآوری کرده و با بسته بندی مناسب و ماشینهایی مخصوص به حمل موادغذایی، آنها را به شما تحویل خواهد داد. امروزه مردم به خطرات داروهای شیمیایی آگاه شده اند و به درمان های گیاهی اعتماد بیشتری پیدا کرده اند.

اولین نوشته ها و نسخه های به دست آمده از گیاهان دارویی در تمدن های مهم جهان همانند ایران باستان، مصر، خاورمیانه، یونان باستان، هند و چین به 3000 سال قبل از میلاد باز می گردد. نتایج نشان داد مهمتریناشتباهات رایج میان عطاری ها عدم تشخیص درست بذر، گل، صمغ، برگ مشابه گیاهان و استفاده از بدلآنها است. وی افزود: همچنین اقدام کربلایی مراد جراح در خارج کردن زالو از داخل بدن شمار زیادی سربازان روس مستقر در اطراف تربتحیدریه که بخاطر نوشیدن آب آلوده مبتلا به بیماری “زالوزده” شده بودند نیز به عنوان درمانی چشمگیر هنوز در اذهان باقی مانده است.

شریفیتربتی افزود: سیداحمد مدرسی مشهور به “دوافروش” علاوه بر فرزندانش، شاگردانی هم تربیت کرد که از میان آنها “سیدعلی بهشتی و بلوریان” در ایجاد و گسترش طب نوین و داروخانههای کنونی در تربتحیدریه نقش آفرینی کردهاند. مدرس دانشگاه فرهنگیان تربتحیدریه ادامه داد: پس از داروخانههای کرامتی و بلوریان، یکی دیگر از شاگردان عطار سنتی مدرسی دوافروش، به نام سیدعلی بهشتی که سابقه کار در داروخانه دکتر بلوریان را داشت، نه تنها داروخانه بهشتی را در این شهر دایر کرد بلکه با مشارکت حاج محمدحسن بهرهمند “داروخانه اطمینان” را نیز در خیابان مرکزی تربتحیدریه راه انداخت. وی ادامه داد: این حکیم یزدی پس از آن در حاشیه خیابان جدید آن زمان که امروز بین بانک سپه و بازار سنتی معروف به هادیاوف یا هادیزاده تربتحیدریه قرار دارد کار خود را پی میگیرد و تاکنون نوادگانش با عنوان “گیاهان دارویی مدرسی” در همین مکان کار در حرفه اجدادی خود را ادامه دادهاند.

شریفیتربتی به اشتهار این طبیب سنتی بخاطر درمان مناسب انواع زخمها همچون عقربک، سالک و سودا نیز اشاره و بیان کرد: کربلایی مراد جراح که اهالی تربت وی را “کلمراد” صدا میکردند روغن وازلین را با گرد پنیسیلین میآمیخت و پس از شستشوی محل زخم، آن را با پماد دستساز خود پانسمان میکرد و زخم پس از سه روز التیام مییافت.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با عطاری فدک بوشهر وب سایت خود باشید.