طراحی و ساخت دستگاه تصفیه خانه فاضلاب

واجب میباشد قبل از مبادرت به تصفیه فاضلاب و گزینش فرآیند ، ادراک کاملی از پروسس های تصفیه فاضلاب داشته تصفیه فاضلاب نانو فناوری باشیم. در صنایعی که به طور عصر ای کار می نمایند و روند تصفیه در آن بصورت ممتد انجام نمی گیرد، همین نوع صنایع اکثر اوقات بزرگترین مبداء ساخت کننده فاضلاب می باشند و می بایست در طراحی واحدهای تصفیه به جهت همین نوع فاضلاب ها اعتنا اکثری کرد. همینطور حساس طولانی کردن مسیر حرکت جریان فاضلاب از کانالیزه شدن جریان فاضلاب پرهیز می شود که راندمان این پروسه را ارتقاء داده و تاثیرات مهمی در آن دارد. در همین نحوه از حباب به کارگیری می شود که به تیتر فاز در حرکت می باشد و عملیات جزء‌جزء‌کردن مواد جامد را انجام می دهد. به همین سبب در اکثر زمان ها موارد از روشهای بیولوژیکی به جهت تصفیه این فاضلابها به کارگیری می­ شود. پساب خروجی از همین پکیج ها در محدوده استانداردهای سازمان حفاظت گوشه و کنار زیست است. تصفیه فاضلاب و پساب شامل روند تبدیل فاضلاب (آبی که به جهت به کارگیری مناسب نیست) به آب شیرینی که بتوان از آن مجدد استعمال کرد و یا این که تبدیل به آبی که بتوان به محیط زیست تخلیه کرد. به جهت فضاهای متفاوت و متنوع مناسب میباشد و مورد به کار گیری قرار میگیرد. اولين گزینه كاربرد مرسوم تصفیه فاضلاب MBBR ، طراحي براي حذف BOD ، نيتريفكاسيون و دنيتريفيكاسيون مي باشد. از لحاظ نظری 100٪ می توان نمک را حذف کرد. اکثر اوقات اوقات در همین گونه صنایع ابتدا حجم فاضلاب را کاهش داده و آن گاه فرآیندهای متعدد تصفیه خانه طراحی می کنند. در این فی مابین فاضلابهای صنعتی به استدلال مصرف بالا و تنوع مدل آلایندهها از کلیدی بیشتری برخوردار بوده و همواره تصفیه فاضلابهای صنعتی چالشهای بیشتری دارد. اکسیژن مصرف می شود زیرا میکروارگانیسم ها از آن در متابولیسم خویش به کار گیری می کنند. فاضلاب یا این که پسآب حاصل از مصرف آب در محفظه های مسکونی و مرکز ها تجاری و ادارات و سازمان ها برخلاف فاضلاب های صنعتی به نسبت کمتری حاوی مواد آلی و آلاینده های شیمیایی و فلزات سنگین می باشد. به جهت دبی بیشتر از 2000 مترمکعب در روز یا این که باید بصورت بتنی ساخته شود یا این که در چند مدول به وسیله بنا های فلزی، کامپوزیتی و …