شنا – ویکی فقه

در صورتیکه شنا بلد نیستید، تا جاییکه آب به زانوهایتان رسد وارد آب شوید و اذن ندهید فرزندانتان تنها حلقه شنا اینتکس دسته 56264 باشند. توانایی تمرین تنفس دوطرفه به نوپا نیز یاری می‌نماید تعادل بهتری داشته باشد و در آب آرامتر بماند. این غلط بهسادگی ممکن هست منجر غرق شدن افراد شود.چگونه به فرد در اکنون غرق شدن یاری کنیم؟ برای انجام حرکت شنا سوئدی، روی زمین دراز بکشید، سپس دستها را خم کنید، به ترازو عرض شانه باز شوند و در کنار تن قرار بگیرند، در ادامه پاها و تنه را از زمین بلند کنید، اکنون باید صرفا کف دست و سینه پا روی زمین باشد، توجه نمایید باسن یا این که کمر را بالا نیاورید، شکم آویزان نشود، بلکه بدن می بایست در یک خط مستقیم قرار بگیرید. حرکت شنا سوئدی یک عدد از حرکات بدنسازی بدون وزنهی مفید و محبوب است. عکس: مشرقنیوزاگر تماما به شنا احاطه دارید، در شکل بازدید فردی که در هم اکنون غرق شدن است میتوانید حساس روشهای زیر به غریق امداد کنید؛ پرش در آب خطرناکترین کاری هست که به جهت کمک به غریق انجام میشود. عاملی که بیش از هر چیز منجر ایجاد خلل در زندگی روزانه شخص میشود، درد عضلانی و خستگی ناشی از مستقیم نگه داشتن بدن میباشد. به جهت مدتی در حالتی که پاهایتان را صاف نگه داشته اید به آرامی پا بزنید و وقتی خسته شدید بدون این‌که پا بزنید بر روی آب به همان حالت شناور بمانید. به هیچ وجه نوپا را در آب رها نکنید. اول کاری که در چنین موقعیتی باید انجام شود، خبردار نمودن نجات غریق در شکل حضور وی در محل است؛ زیرا او به لطف به نحوه کمک به غریق احاطه دارد.در صورت عدم حضور نجات غریق دارای احتیاط وارد آب گردید و سعی نکنید تا او را از آب بیرون کنید. بنابریان، خوبتر میباشد تا در آغاز وی را روی آب شناور نمایید و بعد خودتان در این موقعیت قرار بگیرید. درحال حاضر یه خرده دستها را رو به جلو ببرید تا مسافت دست کلیدی زانو پاره ای بخش اعظم شود، آن گاه در همین شرایط حساس خم نمودن آرنج سینه را نزدیک زمین کنید و به سطح آغاز برگردید. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه انواع حلقه شنا بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.