س questionsالات پر شده – مقامات در چین از پرستش پول نفرت دارند. نمایش دوست یابی از آن تجلیل می کند | چین