سپیده دم زامبی – نجات وثیقه آلمان نگرانی هایی را درباره اثرات طولانی مدت آن ایجاد می کند | اروپا