سوئیچ فشار – پرشر سوئیچ-Pressure Switch · نقطه کنترل

این تجهیز ها به جهت انتقال عملکرد گوشه و کنار تحت فشار، به کنتاکت الکتریکی گزینه نظر، از مکانیسمای متفاوتی به کارگیری می نماید. سایر پارامتر های حیاتی در خصوص پرشر سوئیچ ها عبارتند از: دقت سوئیچ، گونه متریالی که سوئیچ می تواند برای آن استعمال شود، خصوصیت هایی مثل مقطع دمایی دقت سوئیچ و خروجی الکتریکی. در اختیار گرفتن کننده ها در سیستم های تبرید صنعتی مثل فریزر ها، سرخانه ها جهت نگهداری میوه و مواد پروتئینی شامل گوشت و مرغ و ماهی مورد استفاده قرار میگیرند. کیفیت همین فرآورده در سطح استانداردهای صنعتی است. برای مراقبت از یک سیکل تبرید از تجهیزات متفاوتی به کارگیری می‌شود که یکی از همین تجهیزات، پرشر سوئیچ میباشد. پرشر سوئیچ دیافراگمی : در این گونه پرشر سوئیچ از یک دیافراگم فلزی یا پلاستیکی به جهت فعال یا این که غیر فعال سازی سوئیچ به کار گیری میشود. دیافراگمی : در همین نوع کنترلر یک دیافراگم وجود داراست که باعث به حرکت در آوردن پیستون میشود و بعد از آن پیستون زبانه سوئیچ را حرکت میدهد. در دیجی اشنایدر هم قابلیت خرید کردن حضوری و نیز اینترنتی به جهت شما وجود دارد. سوئیچ نیز اهمیت دقت به دسته کارایی گشوده و یا این که بسته می شود و سیگنال الکتریکی به محل مورد نیاز منتقل خوهد گردید. هنگامی که کانتکتهای سوئیچ فشار از نیز قطع شوند، این شیر توسط اهرمی به فعالیت انداخته می گردد تا فشاری که دربین پمپ و شیر یکطرفه به دام افتاده میباشد را آزاد کند. پرشر سوئیچ لوله بوردونی : در همین مدل پرشر اهمیت به کارگیری از لوله فلزی به اسم (بردون) و اصلی انتقال فشار از سیال به سوئیچ سبب ساز خاموش و واضح شدن سیستم میشود. این گونه هم از گونه های بی آلایش سوئیچ های فشار به شمار می روند. وظیفه پرشر سوئیچ کنترل فشار می باشد تا در شکل رسیدن فشار سیستم به یک حد و مقدار تنظیم شده، سیستم تبرید را خاموش یا این که روشن کند و از آسیب های وارده به سیستم تبرید و قطعات آن خصوصا کمپرسور جلوگیری شود. هرگاه فشار سیستم به هر عامل ممکن به زیر تر از میزان تهیه و تنظیم شده روى در اختیار گرفتن کننده برسد براى جلوگیرى از آسیب هاى جدى درتجهیزات ( کمپرسور و اواپراتور)، کمپرسور مستقیما خاموش مى شود. کنترل کننده فشار پایین، هنگامی که فشار سیستم برودتی در نصیب اواپراتور بیش از حد معلوم ذیل رود فعالیت کرده و کمپرسور را متوقف میکند. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه پرشر سوئیچ در دیگ بخار بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.