سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

هنگامی حلقه های پیستون را جمع می کنیم تنش اول در آن ها به وجود می آید و باعث می شود به جداره سیلندر فشار بیاورند. این محصولات به لطف تکنولوژی پیشرفته و سال ها تجربه ما اهمیت پروژه های مشتریان بی شماری ساخته شده است. گونه موتور ماشین و وضعیت آن نیز از اهمیت متعددی در ردوبدل حلقه و پیستون برخوردار است. در شکل زیر سرسیلندر خودرویی را بازدید می نمایید که در هر سیلندر آن 4 سوپاپ استفاده شده است. فشار داخلی همان نیروی فنریت ذاتی هست که حلقه پیستون را طبق کلیدی مختصات مصالح و طراحی به عمل رفته در ساخت آن منبسط می­سازد. چنانچه پیستون پهن یا قطر بزرگ را کنار پیستون اهمیت قطر مضاعف ناچیز قرار دهیم ( شاتون یک اندازه باشد ) , شاهد این خواهید بود که توان تولیدی دوچندان زیادتر از توان پیستون لاغر است . هنگامی که پیستون و حلقه و بوش خودرو زخم ببیند، فشار کمتر پیدا می کند. همانطور که میدانید، در صورتی که پیستون و بوش فرسوده بشوند یا این که بشکنند، روغن آغاز به نشت در گوشه و کنار احتراق اتومبیل می کند. یک عدد از عوارض روغن سوزی خودرو هم نشت روغن در محفظه احتراق موتور خودرو می باشد. در صورتی که علاوه بر خروج دود آبی از اگزوز، صدای غیر عادی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا اینکه موتور بد کار نماید (تک کارکند)، احتمال شکستن حلقه پیستون را نیز باید در نظر گرفت. به طور کلی هزینه تعویض پیستون بالاست ، چرا که پروسه تماما پیچیده ای داردو مکانیک می بایست موتور را به طور کلی جدا کند و سیلندرها تعمیر شوند. تفلون کشور‌ایران اساسی به کارگیری طیف وسیعی از پلیمرهای استاندارد و مواد ویژه، و تجربه در راستا تولید کمپرسور حلقه ها؛ بهترین آببندی را ملازم اهمیت سایش کاهش و طول قدمت بیشتر به شما ارائه می کند. در صورتی که متوجه دود غلیظی شدید که آبی-خاکستری یا سفید- خاکستری می زند، نشان دهنده این است که ماشین به روغن سوزی افتاده است. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه پیستون tu5 عظام لطفا از کاغذ ما بخواهید.