زمان آزمون – مدارس در چین در تلاشند زندگی دانش آموزان را آسان کنند | چین