دیگر ماده مؤثر این ماسک گیاهی، عصاره رزماری است

به طور کلی، به شما سفارش میکنیم، این 4 سطح را برای برداشتن ماسک تنفسی انجام دهید. هم اکنون که ماسک به لطف بر روی رخ شما قرار گرفته است، از انگشت شصت و اشاره به کارگیری کنید، تا ماسک روی تیغه بینیتان حسابی محکم شود. بسته به کاری که قبل از برداشتن ماسک اهمیت دستهایتان انجام میدهید، ممکن می باشد اضطراری باشد آن ها را بشویید. در سطح بعد، کش پایینی ماسک را بدور سر ببرید و پشت گردن، ذیل گوش قرار دهید. پوشش استریلیزه شدهی این ماسکها روی بینی و دهان قرار می گیرد و دو کش پشتسر و پشت گوش قرار میگیرند. آن گاه ماسک را علیه بینی تان تنظیم نمایید حالا، ابتدا کش بالایی ماسک را بدور سر ببرید و بالای گوشهایتان قرار دهید. حساس توجه به گونه و رخ آن، میتوانید ماسک را بر روی صورتتان قرار دهید. البته هنگامی منشا نور را به لطف میتوانید تشخیص بدهید (مثلا شمع یا چراغقوه گوشی)، مطمئن باشید که به جهت همین ماسک از لایه ملت بلون به کار گیری نشده است. راه و روش حل اینجا است؛ ماسک را کف دستان تان بگیرید، توجه کنید که نصیب گیره بینی آن رو به بالا باشد. به جهت برداشتن ماسک از گوشهها، بندها یا این که کش آن به کارگیری کنید. موضوع مهمی که ممکن است فراموش کنید، توجه زمان برداشتن ماسک است. مورد دیگری که باید به جهت طرز به کارگیری از ماسک تنفسی در حیث داشته باشید، تهیه ماسک 5 لایه سه بعدی بوفالو گیره بینی است. رضایی درباره ی شرایط استعمال ماسک از نظر مکان، تعداد افراد و فاصله اجتماعی بایستی گفت: حضور در فضای باز بدون اینکه فردی غیر از اعضای خانواده در کنارش باشند نظیر پارکها، بدون ماسک موردی ندارد و حضور در فضای باز در صورتی که افراد دیگر فاصله ۲ متر را رعایت کرده باشند اساسی یک ماسک کفایت میکند. پس از به کارگیری از آن در محیطهای آلوده، باید آن را درون سطل زباله بیاندازید. مشکلی که به مقدار زیاد در مواجهه اهمیت ماسک تنفسی شاهد آن هستیم، قرارگرفتن غلط کشها بدور سر است. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ماسک سه لایه گاردین بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.