دولت مصمم به اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده است – ایرنا

یک عدد از شاخه های پرطرفدار این حوزه، گردشگری علمی است؛ زمینه ای که در فضای آنلاین تبلیغات وسیعی برایش صورت می گیرد. یک خوابگاه معمولاً آیتم اقامتی کلیدی قیمت کاهش می باشد ، برای کسانی که دارای بودجه کمتری عمل می کنند ، یا افرادی که در تلاشند هزینه های سفر خویش را کمتر دهند ، مناسب است. و سالانه (بودجه) گردآوری شوند. به تیتر نمونه ما امروز در عرصه جهان شاهد استفاده از پلت فرمهایی همچون Air B and B؛ Booking.Com؛ Couchsurfing؛ Trip Adviser و دیگر موردها هستیم. کاربر گروه پژوهشی مدیر و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری گفت: دستمزد داده از یک سو طریق تهیه و تنظیم فعالیتهای پردازش دادهها و کاربردها و فناوریهای ساخته شده بر روی آن‌ها را مطالعه می‌نماید و از سوی دیگر همین زمان کلیدی تحلیل به کارگیری و کاربرد روشهای هوش مصنوعی در راستا حقوق، نقش «قانون به عنوان داده» را آیتم باز‌نگری قرار میدهد. کاربر گروه پژوهشی مدیریت و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری خاطرنشان کرد: ممکن است هیچ عرصهای به ترازو گردشگری از فناوری داده ها و ارتباطات اثر گذاری نگرفته است. وی افزود: در حالی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در تمام بعد ها زندگی ما حاضر شدهاند که روشهای پیشرفته تحلیل آماری و هوش مصنوعی به طور فزایندهای در هم اکنون شکل دادن به تمام طیف فعالیتهای ما از گزاره روشهای اجتماعی، کار، سفر و تعامل اساسی محیطمان هستند. در حالا حاضر شاهد استعمال فزاینده از ICT ها در میدان گردشگری هستیم. بایستی گفت جامعه ما در حالا تجربه یک انقلاب صنعتی جدید می باشد که البته از آن به عنوان انقلاب اطلاعاتی جاذبه ی گردشگری به انگلیسی هم نام میبرند. دائما برنامههای جدیدی پایین تیتر استارتآپهای گردشگری معرفی می گردند که بعضی از آنها کلیدی کارایی بالایی هم میباشند و منزلت لطف نیز به دست آوردهاند. وی تیتر کرد: در کشور‌ایران هر اقامتگاه قانونی و شناسنامهدار باید لیست میهمانان شبانه خود را به اداره اماکن تحویل دهد و پذیرش میهمان هم اهمیت اعتنا به حالت رسمی و فقهی مرزوبوم انجام شود، البته در مورد اقامتگاههای غیرمجوزدار و فاقد شناسنامه که پایین تیتر خانههای شخصی اجاره داده میشوند، از این حالت برخوردار نیستند.