در حاشیه – رجب طیب اردوغان با حقایق اقتصادی روبرو است | اروپا