دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

در دریچه چهارگوش کلاف پهن، پرهها از بدنه اساسی انقطاع بوده و سازه به شرایط قرارگیری به 4 مدل: یکطرفه، دوطرفه، سهطرفه وچهارطرفه نامگذاری شده است. گردش اثبات هوا به صورت افقی بهدلیل وجود پرههای هممرکز و پشت سرهم سبب ساز ارتقاء کیفیت روزنه هوای چهارگوش شده است. انتقال هوا بصورت سقفی به این گونه می باشد که کانالهای هوا از دستگاه های هواساز یا این که سانتریفیوژها به نقاطی که قرار است ریزش هوا از سقف و یا این که رجوع و برگشت هوا از سقف را داشته باشیم شبکه کشی شده و در محل آیتم حیث هوا بصورت رفت یا بازگشت جهت دهی میشود. دریچه های سقفی آلومینیومی، هم به صورت ساختار واحد در انواع مختلف و هم به صورت ساختار ترکیبی (تایلی-گرد)، (تایلی-چهارطرفه)، (تایلی-مشبک) تولید میشوند. روزنه های سقفی چهار گوش کلاف بدور گشوده در اشکال گوناگون رنگ های پودری الکترو استاتیک کوره ای بر مبنا التماس مشتریان گرامی ایجاد می شوند. به عنوان مثال یکی از معایب در پاساژهای تجاری در روزنه های سقفی چهار گوش همین بود که در محل هایی که دریچه کارگزاشتن بود مقدار قابل قبولی از هوا ریزش داشت، ولی اگر تعدادی قدم از محل نصب دریچه بدور می شدید در تابستان گرما و در زمستان سرما احساس می کردید. مخصوصاً زمانهایی که درگیر آشپزی می باشید و یا چنانچه می خواهید در هر هوایی راحت باشید چون RV مضاعف مشابه خودرو میباشد که در حالت آفتابی، بسیار سرعت بالا گرم میشود. این مسئله نیز به عامل ارزش فراتر آلومینیوم در بازار است. همچنین در جهت به کارگیری کاربردی از همین دریچه، اماکن نصب انواع مبدل در محل ورود انشعاب نیز وجود دارد. اولین دلیل در تعیین ارزش دریچه سقفی متاع و فاکتور بعدی دسته و دسته کالا و سپس از آن میزان مرغوب بودن رنگ میباشد. مورد قضیه دارای دیگر در انتخاب بها این محصول، حیاتی دمپر و بدون دمپر بودن آن است. دلیل اساسی بالاتر بودن بها دریچه های آلومینیومی، محصول مادهی اولیهی روزنه سقفی آلومینیومی است. اسم دیگر دریچه سقفی چهارگوش کلاف دور گشوده به استدلال ثابت بودن شکل پرهها به فریم و بدنه حساس به دریچه سقفی پره ثابت شهرت دارد. گونه پره ثابت روزنه های سقفی کلاف دورباز جهت کارگزاشتن بدون دمپر و یا این که کارگزاشتن به ملازم دمپر های چهارگوش موازی و متقابل ارائه می شود، چون دسترسی به همین دمپر ها از شیار فریم قابلیت و امکان پذیر است. زمانی ترکه های داغ خورشید تابستان بر صورتش می نشست، زود عقب می پرید. زمانی مادربزرگ مهم سینی چای و یک پیاله شکلات وارد اتاق شد، دخترک گفت: مامان جون خوش به حالتون؛ شما تمامی ی بادها رو دارید! نه فقط نور طبیعی وارد ماشین شما می‌شود بلکه حیاتی قابلیت و امکان تغییر‌و تحول جهت حرفه تماما تهویه مطبوع انجام میدهد. به این علت به دستگاهها فشار بیشتری وارد می شد تا محل مورد حیث از نظر گرمایش و یا سرمایش متعادل گردد. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد قیمت دریچه هوای سقفی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.