دریچه سقفی خورشیدی – تهویه باستان

درصورت کارگزاری دمپرهای پشت روزنه ای دسترسی به دمپر از بر روی کادر نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست قسمت پره ها از فریم جدا شود که مجزاسازی پره از فریم از نصیب بر روی روزنه قابلیت و امکان پذیر خواهد بود. رشته کویل ها تجهیزات گرمایشی و سرمایشی توزیع شده ای هستند که به دسته ای طراحی شده اند که به صورت خنک کننده ای هوا را برای فضای گزینه به کارگیری قرار می دهند. دریچه سقفی سه طرفه برای تامین هوای جدید و یا بار حرارتی و برودتی مورد نیاز در هر فضا به کارگیری می شود. در مورد شبکه های افقی درون سقف غالبا” از روزنه سقفی چهارگوش استعمال می شود. در ساختمان های تجاری و اداری، هتل، بیمارستان مدرسه های و دانش کده های تازه ساز مهم طول سقف کاهش از 5 متر از دریچه های سقفی چهار طرفه به کارگیری می شود. نکته: 1- دریچه سقفی آهنی و آلومینیومی کلیدی ظاهری شبیه به یکدیگر ساخته می شود. دریچه سقفی آلومینیومی و آهنی به صورت یک جهت و دو جهت و سه جهت ساخته می شوند. هوا رسانی همین مدل روزنه در سه جهت بوده و محل کارگزاشتن دریچه بر بر روی سقف می باشد. الگوی پخش هوای این روزنه به رخ افقی بزرگ (Wide Horizontal) به یک الی چهار جهت می باشد. روزنه سقفی تایلی اساسی دریچه گرد برجسته توسط یک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ شبکه هوا متصل میشود.سطحِ بدنه دریچه سقفی تایلی دارای دریچه گرد پررنگ بوسیله رنگ کوره ای و مرغوب در رنگهای متنوع پوشش داده می‌گردد و به بازار عرضه می گردد. رنگ آمیزی دریچه سقفی آلومینیومی حساس رنگ سپید ساخته می شود. در صورت سفارش اصلی رنگ های زیر نیز قابل ایجاد است.گروه اورانوس برای رضایت هرچه عمده مشتریان،با در لحاظ گرفتن معماری ایرانی و مدرن در تولید و ساز مرز و بوم عزیزمان ایران،تمامی محصولات را بارنگهای مختلفی از قبیل: سپید ،کرم ،قهوهای بی آلایش ،قهوهای سوخته و مشکی را دریچه سقفی پلاستیکی ارایه می نمایند. چرا که در همین شرایط جریان هوای دارای حجم و میزانی بیشتری بوسیله دستگاه ایجاد شده که توزیع یکنواخت و یکپارچه هوای تولید شده، مستلزم برخورداری از دریچه های کلیدی بعدها و میزان مطلوب و بهینه می باشد. دریچه سقفی خطی را می توان به ملازم دمپر و بدون دمپر برای کنترل جریان هوا ساخت. همین کالا به رخ دمپر دار برای کنترل جریان هوای عبوری ، و به شکل سوای دمپر ساخته می شود. دریچه تایلی سقف کاذب می تواند اصلی دمپر و یا این که بدون دمپر باشد. این دریچه ها هنگامی که به صورت تایلی در داخل حفره سقف کاذب قرار می گیرد، و یا هنگامی که در یک قاب مربعی صورت محصور می شود به اسم دریچه خورشیدی تایلی یا این که آرمسترانگ شناخته قیمت روزنه بازدید سقفی می شوند.