دانستني هاي جالب در مورد كفش

خود كفش نيز بايد سبك باشد. رضا احمدوند که 5 سالی هست در زمینه تولید عمل می‌نماید درباره اینکه دوره احیا و رجوع واحدهای صنعتی چقدر است، به «ایران» گفت: «واحدهای صنعتی که طی سال های گذشته، زخم دیدند و اکنون کلیدی کمترین گنجایش ایجاد در حال فعالیت هستند به جهت آنکه بتوانند به حالت اول خود بازگردند و دوباره دستکم برای نیمی از گنجایش تولید خویش کار کنند، دو سال روزگار نیاز دارند. آمار تجارت کشور ایران در بخش واردات طی 9 ماه 1400 نشان میدهد که حدود 30.1 میلیون بدن کالا وارد میهن شده هست که همین عدد در مقایسه دارای مدت مشابه سال گذشته 19.8 % ارتقا پیدا کرده است، همچنین ارزش واردات همین حجم از فرآورده 36.9 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده پرورش 37 درصدی نسبت بهمدت مشابه کفش اسپرت مردانه پوما سال 99 است. در قرن چهاردهم، حساس پيشرفت صنايع، آهسته آرام پارچه و چرم دباغي شده نازك وارد كفش سازي شد. 6)در برهه زمانی بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند نظیر كفشهاي ریلکس و تختي كه کالا و بافت نرمي دارند. 1)كفش مطلوب كفشي هست كه زمان پوشيدن طولانيمدت، پا را پایین فشار قرار ندهد. به طور معمول نبايد كفه كفش سفت بوده و فشار را فقط به يك نقطه منتقل كند. در قرن چهارم و پنجم ميلادي امپراتوري روم به بيزانس منتقل شد. همینطور سرمایهگذاری مجوزهای صنعتی در بخش مجوز تأسیس رویش 145.8 % و پروانه بهرهبرداری در همین بخش 12 % رشد داشته است. % تغییر و تحول مجوز تأسیس در اشتغال مجوزهای صنعتی 13.4 درصد و پروانه بهرهبرداری از اشتغال مجوزهای صنعتی 15.7 % ارتقا را تصویب کردهاند. در این فی مابین حمایتهای دولتی میتواند بسیار یاری کننده باشد.» او ادامه داد: «نشستی که رهبر معظم انقلاب اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشتند، باعث شد که فصل تازهای از فعالیتهای توسعهای برای تولیدکنندگان مرز و بوم رقم بخورد، تولیدکنندگان به همین باور رسیدند که حمایت رهبر معظم انقلاب از بخشهای صنعتی و تولیدی دو چندان میباشد و همین فرمان انگیزهای ایجاد کرده است که فعالان اقتصادی اهمیت تمام قوا به جهت پرورش تولید برنامهریزی کنند.» یک عدد از کالاهایی که طی سالهای آخر کمتر تولید را تجربه کرد، پودر شوینده است. درصد کمتر تولید چینی بهداشتی نیز رقم 16.4 % را ثبت کرده است. طی 9 ماه سال اعصاب در قیاس اهمیت مدت شبیه سال قبلی % کمتر تولید همین محصول به 15.1 % رسیده است. از مشكل رویکرد رفتن كه بگذريم، وزن اين گونه كفشها احتمالاً خيلي زياد بوده است مثل اين كه شیوه رفتن در آن سالها دارای مشقت و بلاي بسيار ملازم بوده است. از كفشهاي مصري هاي قديم مي شود طریق زندگي و طبقات اجتماعي در آن زمان را فهميد. اين متخصص طب فيزيكي و توانبخشي اصلی بيان اينكه بر بر خلاف خیال مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايي را راحت ترين كفش ميدانند، كفش مناسب كفشي است كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتي الامكان در ساعتها آن‌گاه ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خود رسيده انجام شود.