خرید یو پی اس UPS با قیمت استثنائی

قلیل شدن ضریب توان به سمت صفر علاوه بر افزایش تلفات، منجر حرکت هارمونیک های جریان در خط خنثی شده و موجب مشکل در کارکرد بقیه وسایل الکترونیکی می گردد . شارژ باتری طبق منحنی شارژ انجام می‌شود به این معنی که میزان جریانی که شارژر به باتری می دهد در ابتدا دوچندان می باشد و به مرور ناچیز می شود و وقتی شارژ باتری تمام شود جریان ورودی به باتری به کمترین مقدار خواهد رسید. به عبارت دیگر در یک سیکل ۱۸۰ درجه ای تنهادر حدود ۳۰ مرتبه از رخ موج است که جریان به سمت مصرف کننده روان قیمت یو پی اس فاراتل ونوس 1300 می شود . در همین UPS برق مهم AC یکسو کننده را تغذیه می کند و آن گاه به صورت مستقیم به اینورتر که مبدل جریان برق AC و DC است، متصل می شود. آن ها را بررسی کنید و در رخ تام نبودن اجزای این لیست می توانید اساسی شرکت ارسال کننده تماس حاصل کنید و مورد قضیه را اطلاع دهید. پس همین خواص خازنی می بایست به طریقی خنثی گردد تا مدار به شکل یک توشه مقاومتی به حیث برسد. یک دستگاه UPS مطلوب می تواند علاوه بر تامین الکتریسیته ضروری همین تجهیزات در دوران قطعی برق، نوسانات ولتاژ و نويزهای مربوط به الکتریسیته شهری را هم فیلتر نموده و برق کلیدی کیفیتی در اختیار همین دستگاهها قرار دهد تا حداکثر کارایی و ارتفاع عمر را داشته باشند. اکنون در صورتیکه بتوان بنحوی پیک جریان بار را محدود و یا به عبارت دیگر هارمونیک های فرکانس بالای آن را حذف نمود می توان محدودیت فوق را کاهش بخشید ، همین فیلتر ها در یو پی اس های Double Conversion عموما وجود دارااست ولی به طور اخص ، ترانسفورماتور ، در یو پی اس های Double Conversion که طراحی آن‌ها بر مبنا ترانس رخ گرفته می تواند بعنوان بهترین فعالیت نموده و همین هارمونیک ها را تا حدود فراوان زیادی کمتر دهد ، که این در کار یعنی فراتر رفتن Crest Factor خروجی یو پی اس و نیز ایمنی اکثر سوئیچ های قدرتی در اینورتر. از طرف دیگر همانگونه کهمی دانیم در ترانزیستور های اقتدار خروجی دو پارامتر جریان نامی و جریان تکرار شونده وجود دارد، که حساس دقت به دسته جریان کامپیوتر عموما در این دسته از مدارات جریان متوسط توشه کمتر از جریان نامی ترانزیستور بوده ولی جریان لحظه ای عموما از جریان فراتر و محدود به جریان تکرار شونده می شود قیمت باتری یو پی اس صبا 65 آمپر . به همین ترتیب می توان اخذ که جریان میزان بالایی داشته ولی میزان اثرگذار آن خیلی کاهش خواهد بود ( در حدود ۴ برابر و عمده ) .