خریدار ورق- خریدار ورق استیل- خریدار ورق اهن- خریدار ورق گالوانیزه- خریدار ورق روغنی –

از ویژگی های مطلوب این ورق می توان به تغییر‌و تحول نکردن رنگ ان در ارتفاع زمان و سبک وزن بودن ان و مقاومت بیشتر در برابرخوردگی و صورت پذیری بالای ان اشاره نمود . به جهت گالوانیزایسیون نمودن ورق میبایست نخست چربی گیری شود که تراز قطعه از روغن و رنگ در همین تراز پاک میشود. در همین سطح برای جلوگیری کردن از اکسیدشدن ورق ان را روغنکاری و گرمادهی ( حیاتی استعمال از کوره هوای داغ) می نمایند و به کویل تبدیل می شود و تراز ورق را در تراز ی تمپررولینگ (نوردسرد سطحی همپا اهمیت دمای کم) صیقلی و یکنواخت می‌نمایند . از همین ورق به جهت ساخت لوازم خانگی و تولید لوله وخودروسازی و ساختن مخزن فلزی استعمال می شود . حمام گرم از سود ( حدود ۹۰ مرتبه سانتیگراد ) و یا ترکیبات یگانه چربی گیر به طور معمول در اولی ایستگاه مراحل گالوانیزه به جهت پاک کردن سطح ها قطعات از رنگ ، روغن ، گریس و هر دسته ترکیبات الی دیگر گزینه استفاده قرار می‌گیرد . تراکم آهن : در موقعیت استاندارد عدد ۷٫۸۶ تعریف شده است ولی به جهت نظارت منطقی خوبتر می باشد از عدد ۸ به کارگیری نمایید. آماده سازی ورق به جهت فرایند نورد سرد. همین ورق حساس طرز نوردگرم به دو رخ رول و شیت ساخت می شود. ورق های فولادی به صورت شیت و رول موجود می باشندو به طورکلی به دو نحوه نورد سرم و یا نورد گرم تولید می شوند که منجر تفاوتهایی در کاربرد و بعد ها و همینطور ضخامت انها شده می باشد . هر کدام از این طریق ها محصولات متمایز را ساخت می کنند. از معروفتروین تولیدکنندگان این ورق در ایران می توان به فولاد مبارکه اصفهان و هفت الماس و فولادغرب و فولاد براق و در بیرون کشورهای قزاقستان و روسیه اشاره کرد . ورق های رول فرم گالوانیزه مهم ضخامت های ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر و دارای دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شوند. همین کلاف ها پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه های اسید توسط آب شسته شده و حیاتی عبور از تو نل هوای گرم خشک می شوند.پس از عملیات اسید شو ئی گوشه ای ازمحصول به رخ کلاف اسید شوئی شده به بازار عرضه و بخش عمده آن برای ایجاد محصولات سرد به واحد نورد سرد انتقال می یابد. این کلاف ها پس از شسته شدن و بیرون شدن از حوضچه های اسید به وسیله آب شسته شده و دارای عبور از تونل هوای گرم خشک می شوند.پس از عملیات اسید شوئی گزیده ازمحصول به رخ کلاف اسید شوئی شده به بازار عرضه و بخش بیشتر آن به جهت ساخت محصولات سرد به واحد نورد سرد انتقال می یابد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت ورق اهن الات.