جک سقفی مشاهده قیمت و خرید?️

برای بالا بردن ضریب ایمنی از کمرکش استعمال کنید و یا مسافت جکها را به ۸۰ سانت برسانید. ?معمولا به ازای هر متر مربع سقف یک عدد جک سقفی به عمل می رود ولی همین در صورتی است که فشار بار بتن وارده در هر متر مربع بیش از ۱.۵ بدن نباشد.?برای اینکه در به کارگیری از جک های سقفی در سازه های بتنی مرتفع مشکلی ایجاد نشود، می بایست تعداد جک ها را بیشتر کرد، یعنی به جای استفاده در هر یک متر مربع، جک ها به مسافت ۸۰ سانتی متر از یکدیگر قرار داده شده و از کمرکش استفاده شود. در صورتی که تعداد قلیل را نیز در لحاظ بگیرید، قسمت نری لوله خم خواهد شد. ولی باید به نظارت مقدار فشار بتن هم پرداخت، چرا که در رخ بالا بودن مقدار فشار بتن بیش از 1.5 تن، استفاده از همین تعداد جک ساختمانی به اندازه نیست. جک های ساختمانی توان و تحمل بالایی دارا هستند و می توانند به راحتی وزن و فشار سقف را تحمل نمایند البته چیزی که به جهت جک ساختمانی سقفی از اساسی ویژه ای برخوردار هست مرغوبیت و کیفیت فرآورده میباشد چرا که جک بایستی بتواند فشار سقف را تحمل کند و در زمین های سست اثبات بماند و فرو نرود. توشه نباید به جهت مدت متعددی در هوا معلق بماند. همین مدل جکهای سقفی کاربرد متعددی دارند و به عبارتی طور که گفته شد به جهت کفراژبندی سقفها در ساختمانها آیتم استعمال قرار می گیرد و در بازار وجود دارد که قیمتهای مختلفی براساس کیفیت مواد اولیه، جنس، ضخامت، دست دوم ( کارکرده) و یا نو بودن (استفاده نشده) داراست که حساس نوسانات قیمتی زیادی در بازار تولید و ساز و مصالح ساختمانی وجود دارد. همانطور که در تصویر می بینید طراحی های متمایز به جهت تنظیم ارتفاع این مسئله در نظر گرفته شده تا برای ارتفاعات مختلف قابلیت به کارگیری از آن وجود داشته باشد. همانطور که معین است جک های سبک تحمل وزن کمتری دارا‌هستند در صورتی که جک های سنگین وزن، فشار بالایی را جک سقفی دست دوم دیوار تحمل می کنند. در واقع در اسکلت های بتنی و مواقعی از همین قبیل، از جک عراقی بهره می گیرند که از لحاظ فضای کاری نیز وضعیت قابل قبولی را ایجاد می نماید. نکته قابل ذکر همین می باشد که سطح نبودن و یا این که سست بودن تراز زیرین جک ممکن می باشد که ایجاد نقص‌ نماید. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با جرثقیل سقفی نجاتی وب تارنما خویش باشید.