توسعه و تکنولوژی توسعه ای

به کارگیری از اصطلاح تکنولوژی به مقدار قابل توجهی بیش از ۲۰۰ سال گذشته تغییر و تحول کرده زیرا قبل از قرن بیستم همین اصطلاح در زبان انگلیسی نیز غیر معمول بود و معمولا به توصیف و یا مطالعه هنرهای سودمند اشاره داشت. تلاطم ارزی و جهشهای تورمی به کلیه فعالان اقتصادی از جمله به استارتآپها لطمه وارد میکند. در صورتی که دولت میخواهد در حوزه اقتصادی عمل و کمکی کند باید به فضای اقتصاد کلان وقار دهد. وظیفه دولت ساخت ادب در فضای اقتصاد کلان هست خیر مداخله در فعالیت کارآفرینان به بهانه حمایت که فقط عاقبت آن فساد، حصر و از دربین رفتن ابتکار است. به این ترتیب به کارگیری از آن به اشخاص پیشنهاد می‌گردد و اشخاص را در سازمانها به این فعالیت تشویق میکند. در سناریویی رایج، شرکتهای فستفود و خردهفروشی میتوانند رایانش فضایی مکانی را اساسی تکنیکهای مهندسی صنعتی استاندارد مانند تحلیلهای زمان و حرکت، مخلوط نمایند تا کارایی کسبوکار خویش را ارتقا دهند. درصورتیکه یک کارآفرین یا استارتآپ سود فوقالعاده به دست میآورد، دولت تصور می‌کند باید رگولاتوری کند، در حالی که اصلاً لازم نمیباشد دولت وارد شود. از سوی دیگر در جراحیهای پیچیدهتر قابلیت و امکان وجود خطرات بیشتری است که مهم توجه به جور جراحی و محل آن می تواند پدید بیاید. بنگاههای ده سال 40 ذیل توشه فشار انواع دخالتهای دولت، در معرض نیستی قرار گرفتند. در سوی دیگر، این روزها بحث پیسیهای قابل حمل و دستی هم نقل محافل گیمینگ بوده و در صدر آنان کنسول استیم دک می باشد که دوران متعددی تا عرضه جهانی آن نیز باقی نمانده و اکثری گمان دارند بعضی بازیها روی این کنسول آن تجربه لذت بخش را در اختیار اعضا قرار نداده و با ایراداتی روبهرو خواهند شد. آنان که تا قبل از تعطیلی مدارس، بچهها را به درس خواندن به جای استفاده از امکانات تکنولوژی (مثل فضای مجازی و بازی و شبکههای اجتماعی) تشویق میکردند، حال باید گوشه ای از امکانات این فضا را در اختیار فرزندانشان قرار دهند تا آن‌ها سرکلاس بروند و درس بخوانند. دانش و تکنولوژی بایستی خدمتگزار انسانها باشند خیر کدخدا آن ها اگر تکنولوژی جدای از علم و دانش علمی مطمح حیث باشد پیامدهای سوئی خواهد داشت.هرچند تکنولوژی مسائل و ایراداتی به جهت انسانهای جامعه به همراه آورده هست ولی دارای اتخاذ سیاست بنیادین و منطقی در انتخاب،اقتباس یا این که انتقال تکنولوژی می توان از مسائل ناشی از آن کاست و جامعه را به سمت توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اخبار تکنولوژی گردشگری ساماندهی نمود. چه نیازی به رگولاتوری داریم؟ رگولاتوری اینجا چه معنایی دارد؟ اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه کانال اخبار تکنولوژی روز دنیا بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.