تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

در کمال ناباوری باز نیز مرتبه ای عالی آوردم، رتبه ۲۳۲ عصر روزانه کارشناسی مهندسی تکنولوژی شیمی. این بار از نحوه موبایل وارد تارنما سازمان سنجش شدم.باورکردنی کمبود سکو ۲۳۲ روزمره دانش گاه اهواز،نزدیکترین شهر به ایلام و اولین انتخابم بود، نمی توانید تصور کنید چقدر ذوق زده شدم. درس دادن شیمی به زبان انگلیسی در همین گروه بوسیله بهترین و مجربترین اساتید شیمی انجام میشود. من در اکنون حاضر تصمیم دارم مهم خودآموزهای گویش انگلیسی جی۵، زبانم را قادر کنم تا بتوانم جاری انگلیسی حرف کنم زیرا به هیچ عنوان به جهت کلاس رفتن وقت ندارم . خلاصه وار بودن جی برگها،کم حجم بودنشان، خودداری از اتلاف وقت دارای آن ها و مهم تر از همه، همین حس قشنگی که دارای انتقال هر جی برگ از یک خانه به منزل بعدی جعبه پیدا می کنی و مطمئن می شوی دیگر هیچ وقت مطلب را فراموش نمی کنی منجر می شود روز به روز به ادامه یادگیری حیاتی این شیوه دلگرمی بیشتری پیدا کنی. خط مش را صحیح انتخاب کرده بودم البته چون وقت مقداری برای جی۵ گذارده بودم فکر می کردم قبول نمی شوم و می بایست یک سال دیگر پشت کنکور بمانم. خیلی هایمان صرفا از قله آن به کارگیری می کنیم اما به نظرم درصورتیکه روشی صحیح پیش بگیریم می توانیم از تمام سلولهای مغزمان به کار گیری کنیم. دیدن آن سبب ساز می شد ناامیدی به دلم راه پیدا نکند، می دانستم جی۵ روشی درست است و همین به من آرامش می دادم. جی۵ روشی است کریم و صبور،برای تثبیت دیتاها در ذهن. به جز دروس عمومی نظیر ادبیات که قبلا سوای به کارگیری از جی۵ لغاتش را به سختی یاد می گرفتم ،بالاترین درصدهای من در دروس تخصصی شیمی تجزیه،شیمی آلی و شیمی معدنی بودند. آن‌گاه از اینکه کاردانی ام را گرفتم و به ایلام برگشتم در کنکور ارشد شرکت کردم ولی در آن فاصله مصیبتی برای خانواده پیش آمد و در رخداد ای ناگوار همسربرادر و برادرزاده ام را از دست دادیم. کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تهران. همه طفل های کلاس به جز من بومی شیراز بودند به این معنی که حدود ۴۰% سهمیه داشتند اما سهیمه بومی به من تعلق نمی گرفت و من تنها حساس یک ماه درس تلاوت پیروز شده بودم خودم را به سطح دانشجویان شیراز برسانم، دانشکده شیراز قطب شیمی هست روزی آرزویم بود در همین دانش کده تدریس خصوصی شیمی آلی درس بخوانم. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تدریس خصوصی شیمی اراک لطفا از کاغذ ما بخواهید.