بکس بادی ایکس کورت XAW01-850 ، قیمت و مشخصات

نزدیک ترین ایستگاه مترو به این مکان، ایستگاه مترو نبرد و نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس به همین مکان، ایستگاه اتوبوس منزوی است که دسترسی به همین مکان را به جهت اعضا حملونقل عمومی آسان میسازد. از حیث شرایط جغرافیایی همین مکان در نزدیکی مراکزی نظیر نیکوتن پوش شعبه چهارراه کوکاکولا و رستوران گاردینو و بیمارستان فجر و پارک پرستار و پارک گل نما قرار گرفته است. ایکس بادی از متد EMS به معنای تحریک الکترونیکی ماهیچه ها میباشد که همین تحریکات به رخ پالس های الکترونیکی بیش از ۸۰٪ از ماهیچه ها بدن فرد را زیر تأثیر قرار می دهد .لباس همین ورزش به شکل جلیقه و شلوارک قابل انعطاف که از چند الکترود و کابل تشکیل شده است می باشد. در اکنون حاضر تمرینات ایکس بادی پرسرعت ترین نحوه چربی سوزی و عضله سازی در عالم بوده و در بیش از پنجاه و پنج مرز و بوم جهان ورزشکاران زیادی را به خود علاقمند کرده است. بله، شما می توانید حداکثر برد را اصلی همین طریق به دست آورید که همین فرمان در چنین روزگار کوتاهی در شیوه سنتی قابلیت و امکان پذیر نیست، زیرا در تمرین حیاتی ایکس بادی بسیاری از تیم های عضلانی به طور هم زمانه مورد استعمال قرار می گیرند و فشار روی مفاصل به طور کامل از در میان می رود و رشد ماهیچه ها سریع خیس خواهد بود. در هر جلسه تمرین تن شخص در میان ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری را فقط در حین تمرین و تا ۱۸۰۰ کالری را تا ۴۸ ساعت سپس از به کار گیری از ایکس بادی به علت ریکاوری ماهیچه‌ها مصرف خواهد کرد. شیوه دیگر کلیدی استعمال از تمرینات هوازی است که سبب ساز به ارتقا گردش خون و ارتقا چربی سوزی در تن شما می شود. حساس ارسال پیامهای الکتریکی قابل تنظیم، عضله‌ها ده نقطه از بدن به طور هم زمان حساس تنش و انقباض عضلانی مواجه می‌شود فرزین جباری بیش تر کرد: این سیستم تحریک، موجب انقباض ایزومتریک ماهیچه ها می شود که بشکل متفاوت در واحد زمان انجام میگیرد، سیستمی که ما بخش اعظم برای اشخاص آسیب چشم که تمرینات پویا برای آنها مضر میباشد بکار میبریم، ضمن همین که در کنار تمرینات پویا، بعنوان کمکی به ورزشکاران هم ارائه میدهیم، جباری طولانی تر کرد همین سیستم را بدنسازانی که در مسابقات فیگور میگیرند بهتر فهم مینمایند زیرا شبیه فیگور گرفتنی هست که تمام بدن زیر فشار میباشد و ده نقطه از بدن، دائما در حال انقباض و آزاد شدن تارهای عضلانی است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بخش اعظم در آیتم ایکس بادی کرمان لطفا به تماشا از ایکس بادی لاغری وب وبسایت ما.