برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

در واقع جذب حرارت هوا به وسیله ملکول های آب انجام می گیرد و دمای آب تا نزدیک نقطه اشباع می برسد . در واقع هرچه پکینگ ها تبادل حرارت بیشتری بین آب یا سیال سرد شونده و هوای عبوری برقرار کنند دمای سیال زودتر به مرتبه حرارت مطلوب رسیده و حجم آب بیشتری سرد می شود . رخ مشبک این پکینگ ها سبب ساز می شود جریان آب عبوری از این سطح ها ، رسوب از خود به جای نگذارد . سیستم تبادل حرارت برج خنک کننده اصلی به کارگیری از پکینگ در برج شکل برج خنک کننده حیفا می گیرد . حتماَ حال این سوال در ذهنتان رخ گرفته هست که «مگر کولینگ تاورها مهم چه مزایایی میباشند که در تقریباَ کلیه صنایع عالم آیتم به کارگیری قرار میگیرند؟ به خواسته انجام محاسبات در یک سیستم برودتی باید ابتدا در سطح نخستین معادلات حاکم بر آن را گزینه بررسی قرار دهید. بنابراین دغدغهی کمبود آب خنک را به جهت به کارگیری دائمی در چرخه ساخت را برطرف می سازند. حدود 80% برجهای خنک کننده از همین سیستم استعمال می کنند. عامل این امر نیز این می باشد که قدرت سرد کنندگی آب نسبت به سایر سیالات در حجم برابر بخش اعظم است. مصرف انرژی بیشتری نسبت به رشته محوری دارند. پکینگ برج خنک کننده نیز جهت افزایش جریان هوا با آب به فعالیت می رود و به جهت شناخت عمده ذکر یک نمونه خالی از خوبی نخواهد بود.همه ما عملکرد یک کولر آبی را دیده ایم.آب کف کولر به وسیله پمپ به بر روی پوشال ها ریخته و هوای ورودی از در بین پوشال ها عبور می کند و خنک شده و به وسیله رشته به باطن کانال ساماندهی می شود.پوشال ها سبب ساز نماید شدن جریان آب می شوند و هوا می تواند به راحتی کلیدی سطح آب تماس برقرار کند. اساسی لوله دارای و انشعابات فرعی جهت نازلها می باشد. لوورها حساس تیغه هایی هستند که وظیفه در دست گرفتن مقدار و شدت هوای ورودی به کولینگ تاور را برعهده دارند در ضمن از خروج قطرات آب پراکنده در برج خنک کن به بیرون پرهیز میکنند. در عاقبت از وارد داخل شدن هر گونه جراحت به دستگاهها مثل یک نگهبان قدرتمند، پرهیز میکنند. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم برج خنک کننده فایبرگلاس ساران لطفا از صفحه ما بخواهید.