ایسیو چیست و عملکرد آن چگونه است؟

به طور کلی همگی سنسورهای موجود در ماشین از اهیمت ویژهای برخوردار هستند و در شکل اطمینان از تندرست سنسورها، تعمیرات ایسیو (ECU) ماشین بایستی انجام شود. ایسیو (ECU) یک عدد از مهمترین قطعات موجود در اتومبیلهای ایسیو دنا پلاس انژکتوری است. نصیب های گوناگون هر یونیت موتور ایسیو – ECU هر کامپیوتر خودرو از بخش های مختلفی تشکیل شده هست که هر کدام وظیفه خاصی را در کنترل خودرو بر عهده دارند. اهمیت به کارگیری از دیاگ، تعمیرکاران متوجه وجود اختلال در قسمتهای متفاوت ایسیو و همینطور سنسورهای متصل به آن میشوند. همین ایسیو ها سابق میباشند و به علت معایبی که داشتند کلیدی ایسیو های S2000 JCAE و بعدها مهم ایسیو های سری جدید زیمنس (SIM2K-34VR) جایگزین شدند. ایسیو از دارای ترین قطعات در سیستم الکتریسیته ماشین می باشد ؛که از قطعات و سنسورها مختلفی تولید شده و نقش مهمی را در عمکلرد صحیح دیگر سیستم های ماشین ایفا می‌نماید . آی سیها (IC)، یکی از این قطعات قابل پروگرم (Program) شدن یا این که همان برنامه نویسی هستند. معیوب شدن سنسورها و خرابی آن ها هم ممکن است، به این قطعات جراحت وارد کند، به همین استدلال اصلی به کارگیری از دیاگ، تعمیرکاران میتوانند به مشکلات ایجاد شده پی ببرند. همین قطعه از آلرژی بالا برخوردار بوده و در شکل خرابی، اتومبیل امکان کارکرد نخواهد داشت. پیش از آن که به کارکرد و نقش ایسیو در خودرو بپردازیم حتمی هست همین نکته را متذکر شویم که اساسی نگاهی به پروسه توسعه و تغییرات در صنعت خودروسازی دنیا میتوان دریافت که سیستمهای برق و کامپیوتر ماشین حتی از گذشته تا به امروز تغییرات بسیار چشمگیری پیدا کرده و ضمن آن که انجام بخش اعظمی از کارها را در اتومبیل بی آلایش کرده اما اهمیت پیچیدگیهایی نیز یار میباشد به طوری که در یک سری سال اخیر انواع گوناگونی از تجهیزات الکترونیک و ریزپردازندهها در اتومبیل های جدید به عمل رفتهاند که جراحت دیدن و یا این که خراب شدن آنان می تواند دارندگان خودروهای جدید را با مشکلات اکثری روبرو نماید. ما در همین مطلب قصد داریم ضمن پرداختن به نقش و کارکرد ایسیو در اتومبیل به این موضوع نیز اشاره نماییم که بازار فعالیت تعمیرات تخصصی ایسیو و به طور کل بخش کامپیوتر اتومبیل تا چه ترازو میتواند موءثر باشد و یک زمینه شغلی مطلوب و درآمدزا را برای شما ساخت نماید. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از شرکت ایسیو فورس ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.