انواع دمپر و کاربرد آنها – پرو تهویه

ساختار تیغه های موازیِ دمپر هوا ی موازی حساس عملکردِ خویش سبب می شوند هوای عبوری از آن مقطعِ شبکه بصورت یکطرفه از بالا به زیر به طور هماهنگ، ناچیز یا فراوان شود.عملکرد همین دمپر هوا ،بصورت تدریجی از بالا به زیر بازه نتورک هوا را ذیل تاثیر قرار می دهد. در یک طراحی، موتور اغلب یک موتور سنکرون ریز در ادغام با سوئیچ چرخشی میباشد که می تواند موتور را در هر یک از دو نقطه توقف (“دمپر باز” یا “دمپر بسته”) جدا کند. همین مدل دمپرها به شکل دستی و بوسیله اپراتور توسط مدل دمپر که در کنار بدنه و یا بسته به جور روی فلنج حانمایی شده تنظیم میشود. همچنین به مراد در دست گرفتن جریان هوای سیستم از مجموعه ای از دمپرها که بر بر روی یک قاب آهنی کارگزاری شده میباشد به کار گیری می شود. مسیر جریان هوا حساس دمپرهای دود و نرمال می باشد که هر کدام از آنها وظایف منحصر به خود را دارند. جهت انتقال هوای موجود در ایستگاه در راهرو منحصر به فرد ورود و خروج هوا و در درون دیوارهای راهرو حفره های مربعی شکل به بعدها 3×3 ، 3×1.5، 3×4.5 متر ایجاد شده می باشد که از این مناطق هوای محل ورود و خروجی ایستگاه مترو امکان پذیر می شود. دمپر بادی غالبا میان نتورک انتقال هوا قرار می گیرد.دمپر در حالت مهیا به فعالیت می باشد.پس از روشن شدن دستگاه ، فشار هوا سبب گشوده شدن دمپر می شود.به محض افت فشار هوا دمپربسته می شود. اقتدار دمپر هوای صدحریق از۲ نیوتن-متر به بالا می باشد(توانهای فراتر عبارتست از ۴ و ۸ و ۱۶ نیوتن-متر دمپر کانال هوا می باشد. 1) دمپر نرمال: وظیفه سوق دهی مسیر جریان مکش هوای تازه را از بیرون به باطن ایستگاه را داردو در مسیر جریان مکش و رشته محوری کارگزاشتن میشوند. همین لبهها منجر بهبود استحکام و کمتر سر و صدا و فشار استاتیک میشوند.دمپرهای رفت و برگشتی تعادلی غالبا از فولاد گالوانیزه ساخته میشوند. این ابزار در گزیده از روش ورودی و یا این که خارج شدن کانال های هوا نصب میشوند. طریقه ی اتصال پره و قابِ دمپر هوای گرد شاطری بصورت بوش های بلبرینگی یا برنجی می باشد. به خواسته سهولت در بازوبسته شدن پره ها در محل اتصال به قاب بوش برنجی به ملازم محیط ذخیره گریس کارگزاری می شود. به مراد تهیه و تنظیم میزان دبی جریان هوا یا در صورت نیاز جهت قطع کامل دبی جریان هوا در باطن شبکه گزینه به کارگیری قرار می گیرد . محصول ورق دمپر هوابُر معمولا از ورق گالوانیزه می باشد،اما بنا به مقتضیاتِ محلِ به کار گیری از دمپر هوا، می اقتدار آنرا از محصول استیل هم تولید نمود.دمپر هوا ی استیل بخش اعظم در مسیر کانالِ هوای اتاق های تمیز، درمانگاه ها،محیط های بهداشتی و درمانی و همینطور سالنهای ساخت کارخانجاتِ مواد غذایی به عمل می رود. اگر شما هر نوع سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و طریق به کار گیری از دمپر مابین کانال دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.