انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه املاک مشهد

بابایی گفت: اهمیت رویکرد اندازی سامانه تصویب املاک دولتی و آنالیز بر این سامانه اقدامات موثری در ارائه هرچه خوبتر سرویس ها در زمینه تک برگی شدن سندها شکل میگیرد. در همین باره چکار بایستی کرد؟ اکرمی به حیاتی برنامه کاداستر اشاره کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم معضلات بزرگ در حوزه اموال غیر منقول را حل نماییم باید به بحث کاداستر اعتنا نماییم و همین طرح تا اینجا فراوان خوب پیش رفته و یک عدد از برکات همکاری میان سازمان ثبت و خزانه کل مرزوبوم است. نه فقط در بنگاهها بلکه در پلتفرمهای خرید کردن و فروش و در فضای مجازی نیز، فعالیت مشاوران املاک به بها مسکن در بخشها متعدد دامن زده است و قیمتهایی خارج از ارزش عرف حوزه‌ و حتی زیاد فراتر از قیمت واقعی ملک، به عنوان بها مناسب از سوی آن ها برای مسکن درج میشود. البته آنچه که در معاملات انجام می شود عملاً اخذ دو برابر نرخ تصویب شده بوسیله مشاوران املاک املاک نور اندیشه تبریز است. با همین هم اکنون در جهت شفاف سازی همین حالت بسیار عالی پیش رفته ایم. همین نشان دهنده همکاری خوب در بین همین دو ارگان است. مشاور خوب در راستا کار املاک امتیازات زیادی را برای شما به همراه دارد. کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بازار مسکن آنالیز حق کمیسیون بر مبنا قیمت ملک را ایراد کلیدی در روش بررسی تعرفه معاملات میدانند. پس از یک‌سری روز کارایی کارشناسان اداره تمام مالیات اعلام کردند در حوالی اتحادیه یک کافینت دایر شده که به شکل گستردهای در تخلفهای شکل داده دخیل است و اهمیت سوءاستفاده از کد کاربری و دیگر مشخصات املاکیهایی که رخنه فعالیت و عدم اشتغال خویش را اعلام کردهاند در محل اقدامهای مغایر ضابطه و فرار مالیاتی صورت دیتا و موجبات تضییع حقوق بیتالمال نیز آماده شده است. در اکنون حاضر نیز ما درباره اموال مدنی آمار مشخصی نداریم پس از اجرای این طرح ما می تونیم به این اطمینان برسیم که این اموال چه میزان می باشد و چه متراژی دارند. پس از آنکه او را در تنگنا قرار میدادند به این بهانه که در صورتی که میخواهد پروندهای برای او در دیگر مراجع تشکیل نشود و مورد قضیه در اتحادیه حل شود، یک‌سری میلیون تومان (از ۲ تا ۱۰میلیون تومان) می بایست پرداخت شود. پس از آن تصمیم گرفتیم که برنامهی را نیز تدوین نماییم که به نوعی یک تفاهم طومار و نقشه را مشترک ایجاد کردیم و اقدامات مشترک بین بانک کل سرزمین و سازمان ثبت املاک و سندها مرزو بوم صورت گرفت. در ادامه، سید رحمتالله اکرمی مدیر خزانهداری تمام مرزو بوم و معاون وزیر اقتصاد نیز به همکاری مشترک در میان دو دستگاه اشاره کرد و گفت: امروز یک فعالیت مشترک فی مابین ۲ تا قوه را شروع کردهایم که برکات زیادی داشته است. رئیس خزانهداری ادامه داد: پیش از این شرایط ما در ثبت اسناد تک برگ شرایط خوبی کمبود و زیاد نامناسب بود. رئیس خزانهداری تمام مرز و بوم افزود: ما در کارهای مشترک اصلی نقص‌ مواجه بوده ایم، البته امروز معبود به ما توفیق داده میباشد که یک کار مشترک و گروهی را به سرانجام برسانیم و این نشان دهنده آن می باشد در صورتی که برنامه ریزی نماییم کارهایی به ثمر می رسد می تواند الگویی برای همکاریهای مشترک و عمومی در میان دو قوا باشد. برای افرادی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از املاک فاز دو اندیشه ، شما ممکن است می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.