اصلاحات در مقررات CPC راننده

حساس این اکنون روزانه 62 عابر پیاده در مملکت جان خویش را از دست می دهند. وقتی در هند در هر ساعتی که می گذرد در اثر تصادفات جاده ای جان 17 نفر از فی مابین می پروسه و نزدیک به 150 حیوان وحشی به برهان بی احتیاطی یکی از از حیوانات وحشی جان خود را از دست می دهند، اقدام قابل قبولی به جهت به کار گیری از تفکر خلاق و مهارت های زیبایی شناسی هنرمندان جوان خواهد بود. در سراسر مرزو بوم به ویژه در تبلیغ پیام ایمنی جاده ها به عده ها. به جهت افزایش تدبیر و به دستکم رساندن وقوع چنین حوادثی، کمپین ایمنی جاده ای هند میزبان مسابقه شعارنویسی است. ایمنی جاده ها مورد قضیه مهمی می باشد که بایستی به آن توجه شود. سالانه بیش از 13 هزار نفر در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند و همین تعداد به آرامی در حالا افزایش است. تنها در هند، این تعداد به 1.5 لک نفر در سال می رسد. همین خیر فقط بر افراد سرگرم در رخداد مستقیماً تأثیر می گذارد، بلکه بر نزدیکان آن‌ها و اشخاصی که قربانی را می شناسند و به آنها متعلق میباشند نیز تأثیر می گذارد. نگرش های مثبت بیشتر در رانندگان مسن تر بازدید شد (11). بیشترین نگرش مثبت نسبت به مقررات هدایت و رانندگی در این مطالعه (5/43 درصد) در رانندگان تاکسی در تیم سنی 31 تا 40 سال گزارش شده می باشد (از در میان 216 راننده که دیدگاه مثبت داشتند). شاسی‌بلندها و پیکاپ‌ها به احتمال فراوان به RSCA مجهز می‌شوند، زیرا احتمال واژگونی آنها عمده هست و اکثر زمان ها یک سوئیچ می‌تواند همین ویژگی را در صورتی که راننده بخواهد اتومبیل را بیرون از جاده ببرد، غیرفعال کند. در حالی که کاربرد در جاده اغلب ترمز پرسرعت و متناوب چرخ را اصلی کمتر قدرت در حالت از دست دادن جاذبه تکمیل می‌کند، استفاده در بیرون از جاده معمولا برای محافظت حرکت ماشین در حالی که سیستم ترمز خودرو به صورت متناوب اعمال می‌شود، نیاز به انتقال اقتدار ثابت (یا دیدن صفحه اصلی حتی افزایش‌یافته) دارد. نیروی ترمز در مدت دوران بیشتری به چرخ لغزنده تا وقتی که چرخش بیش از حد چرخ دیگر تشخیص داده نشود. استعمال از همین کارایی سبب ساز می شود که زمانه به تیتر بیرون از کار تصویب شود و به یک کناره نویسی نیاز دارد. درصورتیکه کلیدی گواهینامه رانندگی میباشید که بوسیله یک میهن اروپایی صادر شده هست و به یکی از دیگر از کشورهای عضو ناحیه اقتصادی اروپا (EEA) عزیمت می کنید، هیچ مدارکی به جهت کامل شدن نخواهید داشت. اگر چه بخش اعظم رانندگان در مطالعه خویش (88%) از اثربخشی و مزایای بستن کمربند ایمنی در کمتر شدت جراحات در تصادفات رانندگی مطلع بودند، صرفا 63% از آنان در حین رانندگی کمربند ایمنی را بستند (19). تقریباً 15.8٪ از رانندگانی که به اجرای چراغ قرمز رنگ اعتراف کردند و 44.4٪ از آنان مانورهای سبقت پرخطر را انجام دادند که هر دو خطر تصادفات رانندگی را ارتقاء می دهند (20). بیشتر رانندگان معتقد بودند که درگیر شدن در عمل های حواس پرتی، مانند میل کردن و آشامیدن در حین رانندگی خطر آفرین می باشد (49.8٪ کاملاً موافق و 34.9٪ موافق هستند). در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما اینجا.