اسید بوریک چیست؟

به منظور بررسي تاثير محلول پاشي اسيد بوريک،آزماشی در سطح ها گوناگون فسفیت پتاسیم و اسید بوریک بر روی % تشکیل میوه ارقام گوناگون انگور، در شرایط باغ در قالب دو آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح آماری کاملاٌ تصادفی دارای ۳ تکرار انجام گرفت. بنابراین در زمان فعالیت کلیدی بوریک اسید و به کار گیری از آن در موارد مختلف، کودکان را از محل موردنظر دور نگه دارید. پودر این ماده را می قدرت در جوراب و کفش پاشید تا از مشکلات پای ورزشکار (tinea pedis) دوری کند. همین ماده اهمیت نام های بورات هیدروژن ، اسید بوراسیک ، اسید ارتوبوریک و اسید بوریک شناخته می شود. درصورتیکه اسید بوریک خورده شود یا این که در تماس کلیدی پوست باشد، سمیت کمی دارد. خرید کردن اسید بوریک و ترکیب کردن حیاتی پلی وینیل الکل و روغن هم کاربرد دارد. محلول پاشی پنج در هزارآن همپا پتاس و سولفات روی در پائیز آن‌گاه از برداشت فرآورده و یا اوایل فصل بهار به همراه ازت و بر روی قبل از گشوده شدن شکوفه ها فراوان حساس اهمیت و موثر است. اسید بوریک را می قدرت به روش های مختلف (مصرف خاکی قبل از کاشت، آب آبیاری و محلول پاشی) مصرف نمود. اسید بوریک (H3BO3) اسید بوری متبلور و سفید اکسیژن میباشد که از اجزای معدنی مختص و آبهای آتشفشانی یا چشمه های آب گرم به وجود می آید. آزمایش اول شامل محلول­پاشی فسفیت ­پتاسیم (صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی­گرم در لیتر ) روی ارقام “عسگری”، “سفیدالی” و “رازقی” و آزمایش دوم محلول­پاشی اسید بوریک (صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی­گرم در لیتر ) روی همین ارقام پس از گشوده شدن ۵۰ % گل­ها انجام شد. تعداد کل گل­ها، تعداد گل­های گشوده شده و گشوده نشده، مقدار ریزش گل­ها، تعداد گل­ها آنگاه از ریزش و % تشکیل میوه در هر سه رقم اندازه­گیری شد. این ضایعات به پیدایش علائمی مانند تشکیل بافت های قهوه ای یا چوب پنبه ای و پوسیدگی داخل غده ها باعث می اسید بوریک مشهد شود. همچنین به تیتر ماده تشکیل دهنده اکثری از مواد معدنی طبیعی وجود داراست – بوراکس ، بوراكیت ، یكلكسیت (بوروناتروكالسیت) و كلممنیت. 5. این ترکیب شیمیایی به طور طبیعی وجود داراست و همچنین در مخلوط حیاتی بقیه مواد معدنی مانند بوراکس و بوراسیت وجود دارد. همین فرآورده را کلیدی نام هایی نظیر اسید بوریک، بوریک اسید، ارتو بوریک اسید و متا بوریک اسید می شناسند. در مقادیر تحت همین ماده برای تقویت و پرورش گیاهان و ثمر دهی محصولات کشاورزی و در مقادیر به جهت از دربین بردن آفات، حشرات و علف کش استفاده می شود و همینطور پرورش باکتری ها و حشرات را کنترل می کند و اصلی استحکام دادن دیواره سلولی گیاهان سبب ساز ارتقا پروسه جذب و فتوسنتز آن می شود و اهمیت کاهش تبخیر در برگ گیاهان از فقدان آب در گیاهان پرهیز می کند. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد قطره ی اسید بوریک لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.