اسکراب صورت چیست و چه فوایدی دارد؟

القاء بیهوشی کلیدی تزریق زایلازین هیدروکلراید 2 % (10 mg/kg; Woerden, Holland) و کتامین هیدروکلراید 5 % (55 mg/kg; Woerden, Holland) به­صورت داخل صفاقی انجام گردید. در روزهای چهارم، هشتم و شانزدهم بعد از ایجاد زخم، پس از القاء بیهوشی عمومی یک تکه تمام ضخامت از بافت جلدی شامل 2 میلی­متر از کناره پوست تندرست به ملازم قسمتی از بافت جوانه­ای، جدا گشته و فورا در باطن کاسه حاوی فرمالین بافر 10 درصد قرار دیتا شد. از ماساژ دادن خشن جدا خودداری نمایید و مراقب باشید که مواد اسکراب به اطراف چشمها مالیده نشود. نحوه مکانیکی شایع­ترین طرز برداشت پلاک میکروبی بوده که اصلی هدف پاکسازی سطح ها دندانی و جلوگیری از تشکیل کولونی­های میکروبی رخ می­گیرد(1 و2). سطح انتشار به وسیله رگ­زایی، رسوب کلاژن، تشکیل بافت پوششی و انقباض آسیب و تراز بلوغ اهمیت تموج رشته­های کلاژن­ و ارتقا توان مکانیکی بافت مشخص و معلوم می­شود. مرحله التهابی حساس تکثیر سلول­های ایمنی از گزاره نوتروفیل­ها و ماکروفاژها مشخص و معلوم می­شود. گیاه پنیرک (Malva sylvestris)، گیاهی از راسته پنیرک­سانان است. این گیاه خزنده و پایا می­باشد که به شرایط خودرو در جنگل­ها و اراضی غیرمزروع می­روید (Zargari, 1992; Lim, اسکراب رخ زیتون 2014). از تمام قسمت­های این گیاه به تیتر مواد دارویی استفاده می­شود. سپس محلول به­دست آمده نهایی، پایین شرایط استریل در دمای 35 جايگاه سانتی­گراد خشک گردید (Eseyin, 2007). در پایان، جهت ساخت پمادهای درمانی میزان 5/1 و 3 گرم از عصاره خالص خشک شده پنیرک، به شکل وزنی-وزنی، به ترتیب به دو قوطی­ حاوی 5/98 و 97 گرم پماد شالوده تجاری (پارافین نرم زرد) بیشتر گردید. برگ­های گیاه پنیرک از مزارع اطراف شهر همدان (عرض جغرافیایی: 34 جايگاه و52 دقیقه، ارتفاع جغرافیایی: 48 مرتبه و 32 دقیقه) جمع­آوری گردید. بعضا اسکراب های پوستی حاوی مواد متفاوتی مثل مونتول، نعناع و اوکالیپتوس میباشند و بعد از اینکه شما صورت خود را حیاتی آب بشویید، احساس سرمایشی را در پوستتان حساس می کنید. پس از شستشو، به جهت مدت 10 روز در اتاق (سایه) نگه­داری شد تا خشک شوند و پس از خرد کردن، 150 گرم از آن به وسیله ترکیب آب و اتانول 96 سکو و اهمیت طرز ماسریشن عصاره­گیری شدند.