از سرطان سینه بدانیم

البته تومورهای مدل مننژیوما عمده در آمریکاییهای آفریقایی تبار (سیاهان آمریکایی) واقعه میافتد. خطر بروز اکثر وقت ها تومورهای مغزی دارای ارتقا سن بیشتر میشود. مدولوبلاستوما در نصیب پشت و زیر مغز آغاز میگردد و از شیوه مایع مغزی نخاعی توسعه و گسترش پیدا میکند. سرطان پستان زمانی که سرطان به بقیه نقاط تن بسط مییابد یا هنگامیکه سلولهای سرطانی پستان بهوسیله عروق خونی و / یا این که عروق لنفاوی به سایر قسمتهای تن حرکت میکنند، گسترش پیدا می‌نماید که متاستاز نامیده میشود. همین تومورها در اصل در نصیب دیگری از تن تشکیل می‌گردد و بعد به طرف مغز توسعه پیدا کرده و یا اصطلاحاً متاستاز میشود. سرطان سینه یا این که پستان سرطانی می باشد که در سلولهای پستان تشکیل میشود. همین تومورها در نواحی متفاوتی تشکیل میشوند، از سلولهای مختلفی منشأ میگیرند و قاعدتاً به روشهای درمانی مختلفی نیز نیاز دارند. اشکال زیاد متمایز از تومورهای مغزی نخستین وجود دارند که هر یک اسم منحصربه‌فرد خود را داراست و دسته خاصی از سلولها را سرگرم مینماید. تومورهای مغز و نخاع در اشخاص متفاوت انواع سرطان جناغ سينه متمایز دارند. • مننژیوما: مننژیوما یک دسته تومور میباشد که از غشاهای اطراف مغز و نخاع (مننژها) منشأ میگیرد. • تومور گلیوماس: این تومورها در سلولهای مغز یا این که نخاع آغاز به پرورش می کنند و شامل آستروسایتوما، اپناندیموم، گلیوبلاستوما، الیگوآستروسایتوما و الیگودندروگلیوما میباشد. قرار داشتن در معرض بعضا از مواد شیمیایی از پاراگراف آن موادی که ممکن است در محفظه فعالیت شما وجود داشته باشد، میتواند خطر ابتلاء به سرطان مغز را ارتقاء دهد. اساسی همین حال، همین سلول ها گهگاه تایم ها می توانند به سمت مهاجمی شدن سرطان پستان ترقی کنند. چنانچه سلول های سرطانی به غدد لنفاوی شما سرایت کرده باشند، احتمال بیشتری دارااست که سلول ها بتوانند از روش سیستم لنفاوی به نصیب های دیگر بدن منتقل شوند. بیوپسی پستان: در بیوپسی، پزشک نمونه ای از بافت را استخراج می کند و آن را برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه می فرستد. عامل ها خطر به جهت تومور مغزی چیست؟ به جهت نمونه از عوامل ژنتیکی نمیتوان پیشگیری کرد اما از ریسک فاکتوری مثل سیگار می توان اساسی تغییر و تحول سبک سرطان سينه سه گانه منفي زندگی، پیشگیری کرد. قرصهای ضد بارداری: درصورتیکه برای دوری از بارداری، قرصهای پیشگیری مصرف میکنید اعتنا داشته باشید که برخی از مطالعات معتقدند تاثیری بر احتمال ابتلا به سرطان سینه ندارد ولی نتیجه ها برخی از تحقیقات نشان میدهد که فارغ از توجه به طول مصرف، خطر ابتلا به سرطان سینه را ارتقاء میدهد. • کرانیوفارنژیوما: تومورهای غیر سرطانی و نادری هستند که در نزدیکی غده هیپوفیز در مغز به وجود میآیند. • مدولوبلاستوما: این تومورها شایعترین دسته تومورهای مغزی سرطانی در کودکان هستند. خلاصه : در مطالعات لوله آزمایش نشان داده شده است که لیمو از رویش سلول های سرطانی دوری میکند. بیوپسی غده لنفاوی نگهبان: در این روش، جراح یک و یا این که یکسری غده لنفاوی که ممکن می باشد اولی غدهی لنفی باشند که سرطان در آن تکثیر یافته را بیرون میکند. در رخ وجود سرطان، بیوپسی نشان می دهد که کدام جور از سرطان ساخت شده است، به طور نمونه سرطان به هورمون دارای است یا نه. ضروری به ذکر میباشد که در صورت نزدیک بودن بافت سرطانی به پوست سینه این شیوه پیشنهاد نمیشود. HER2 گونه خاصی از پروتئین می باشد که به سلولهای سرطانی اجازه می دهد سریعتر از سلولهای طبیعی پرورش کنند. سابقه شخصی سرطان پستان: در رخ ابتلا به سرطان پستان در یک سینه، خطر ابتلا به سرطان در سینه دیگر ارتقاء می یابد. در خانم های آبستن و شیرده، تورم، قرمزی و خارش می تواند علامت ای باشد از عفونت پستان نظیر ماستیت که اساسی مصرف آنتی بیوتیک معالجه می شود. همین روش عوارض ناشی از جراحی مانند تورم بازو را کمتر میدهد. ◄ به جهت پیشگیری از سرطان سینه، رژیم غذایی تندستی داشته باشید که حاوی مقادیر زیادی از سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، کلم و گل کلم باشد. به جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری ، آشنایی عواملی که منجر ایجاد آن می شود و کوشش در جهت دوری از آنان اولی گام می باشد . بیش از 120 دسته تومور مربوط به مغز و دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد. همین دسته نیز تا ۹ غذه لنفاوی همسایه را نیز درگیر خود خواهد کرد. لامپکتومی: اگر بافت سرطانی ریز باشد و کل بافت سینه را درگیر نکرده باشد میتوان به جای برداشتن کل بافت سینه صرفا بافت سرطانی به یار یه خرده از بافتهای همسایه آن را خارج و تا حد قابلیت بقیه پستان را مراقبت کرد. زنانی که سینه های متراکم تری دارند ، عمده به سرطان سینه در گیر می شوند. سرطان سینه چگونه آغاز می شود؟ اما این طریق بهندرت و تنها زمانی که سرطان به عضلات قفسه سینه رسیده باشد انجام میشود. ماستکتومی رادیکال: در این شیوه کل بافت پستان و غدد لنفاوی به ملازم ماهیچه‌ها دیواره قفسه سینه برداشته میشود. به تیتر مثال، تغییرات پوست بافت پستان می تواند به دلیل اگزما، و تورم غدد لنفاوی به عامل عفونت پستان و یا این که سایر بیماری های غیر دارای ارتباط باشد.