اردوغان بزرگ فکر می کند – رجب طیب اردوغان ، فرد قدرتمند ترکیه ، به صحنه جهانی راه می یابد | اروپا