آیا واقعاً بلند خواهد شد؟ – سرانجام فرودگاه با تأخیر طولانی مدت در برلین افتتاح می شود | اروپا