آیا شناور خواهد بود؟ – هنگ کنگ و سنگاپور جامع ترین حباب سفر جهان را آزمایش می کنند | چین