آموزش بازی مافیا، معرفی نقش ها و قوانین بازی – مایکت

گرگ آلفا : در بازی دو گرگ آلفا میتونیم داشته باشیم. گرگ آلفا به تیتر مافیای مستقل در فاز شب بیدار میشود و یک نفر را گزینش مینماید و میخوابد. شهروند خائن : جزو نوع مافیای مستقل می باشد ولی تفاوت آن اهمیت سایر مافیا این می باشد که همین نقش در شمارش شهروندان حساب می‌گردد اما برای پیروزی مافیا عملکرد میکند. هدف جاسوس لینک و پیوند شدن توسط فراماسونها و معرفی او به فراماسونها به عنوان شهروند است. طبق معمول در طول بازی به او تارگت (هدف) می زنند و دفاع طرف مقابل را می شنوند و شک و تردید و تردیدهای خود را در مورد افراد ابلاغ می کنند .افرادی که شهروند هستند، می توانند از سرنخ های شفاهی و غیر شفاهی به کار گیری نمایند و مافیا را تشخیص دهند. چرا در شب افراد حق حرف گفتن ندارند؟ دزد : از مافیاهای مستقل می باشد که در فاز شب بیدار می گردد و دو نام به گاد میدهد. مافیاهای مستقل : همین مجموعه که شهروندان سیاه نیز نامیده می شوند ، جزو نوع مافیا محسوب میگردند و به جهت پیروزی مافیا سعی می‌کنند ولی اهمیت گروه پدرخوانده بیدار نمی شوند و هر کدام وظیفه مستقل دارند. آنگاه در انتها هر روز مهم رای گیری، شهروندان فرصت دارند مافیا را بیرون کنند؛ از طرفی مافیا هر شب میتوانند یک نفر را اهمیت تعیین خود بکشند و به شرطی که پزشک او را نجات ندهد، در صبح فردا از بازی بیرون می شود. به این صورت راوی صبح روز بعد، اعلام می‌کند نقش اشخاصی که بیرون شدهاند، چیست. نکته چهارم : پس از لایک گرفتن یاکوزا نقش مافیا و شهروند انتخاب شده یاکوزا باهم سوییچ میشود. کاراگاه : یکی از از شهروندان میباشد و در فاز شب دارای ندای گاد پس از پزشک معالج بیدار میشود و یک نفر را تعیین می‌کند که مافیا یا شهروند بودن آن را بداند و به اصطلاح استعلام آن شخص را میگیرد. در واقع وظیفهی مهم پزشک معالج سیو تیری هست که از جانب پدرخوانده شلیک می‌شود اما درصورتیکه احیانا به غلط فرد دیگری را سیو نماید که تیر تکتیرانداز را خورده مشکلی پیش نمیآید ؛ چون به دکتر اجازهی سیو یا این که هیل یک نفر در فاز شب داده شده است. ولی در میان کلیه نقش های بازی مافیا یک نقش جداگانه هم وجود داراست که صرفاً از خارج ناظر بازی میباشد و آن گاد، آفریدگار یا گرداننده است. معرفی نقش های مافیا را دارای قویترین نقش ادامه میدهیم. کمینگر : از اعضای مجموعه مافیا هست که بعد از بیدار شدن حساس گروه مافیا به طور جداگانه هم بیدار می‌شود و دو نفر را گزینش میکند. نماینده قانونی در فاز شب بیدار می‌شود و فردی به تیتر موکل انتخاب میکند. هيچ اتفاقی در جريان بازی نميفتد. او‌لین بازیکنی که او را گزینش کند، فارغ از اینکه اتفاقی به جهت آن بازیکن بیفتد، نقش او توسط ممریض تصاحب می شود اما ودش نمی فهمد که امکان خویش را از دست دیتا یا این که کثیف شده است. نقش علیه ناتاشا در واقع کشیش است. در صورتی که دزد نام نفر اولین که ميدهد با نقش کارآگاه باشد ، در اين شکل دزد به وسیله کاراگاه اصطلاحاً دستگير ميشود و از جريان بازی در فاز شب حذف ميشود و مدير بازی در تعريف اتفاقات فاز شب ميگويد که دزد بازی که آقای X بود توسط کاراگاه دستگير و کشته شد. در واقع او می تواند در شکل زنده بودن در شب خود را کشته و یکی از از شهروندان را تبدیل به مافیا نماید و کلیدی همین عمل تعداد مافیا را به برابر شدن حیاتی شهروندان نزدیکتر کند. به امر آفریدگار کارآگاه بیدار شده و استعلام مافیا بودن یک نفر را میگیرد. معمولا چون مافیاهای مستقل اعضای مجموعه مافیا را نمیشناسند ، استعلام آنها منفی در حیث گرفته میشود. تمام بازیکنان در فاز شب چشمان خویش را می بندند و آن گاه گرداننده تیم مافیای شهر را بیدار می نماید و سپس مافیا ها حیاتی مشورت یکدیگر یکی از شهروندان را می کشند. آن شخص در فاز روز حیاتی دو رای از پیش انتخاب شده می شود و رای دادن و مافیای دو رای به او در فاز روز تاثیری بر زیاد شدن رای او ندارد. تکون خوردن، صدا دادن، یا هر مدل ردی که اشخاص در زمانه بیداری شب ممکنه از خودشون به جا بذارن رو اَکت شب میگن. به جهت مثال در صورتی که ۱۰ نفر در بازی باشند و یک نفر لال شده باشد ، هر شخص به جهت اعدام باید ۶ رای اخذ نماید که رای او بیش از ۵۰٪ باشد و در لیست سیاه برود و چنانچه ۵ نفر رای دهنده به لیست سیاه نمی رود ؛ زیرا تعداد اشخاص ۱۰ نفر است و یک نفر تنها لال شده می باشد و ۵۰٪ برای ۱۰ نفر در حیث گرفته میشود. در صورتی که شما هر گونه سوالی در ارتباط حیاتی کجا و طرز استعمال از بازی مافیا وب دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.