آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

حیاتی صابون ضد عفونی کننده بشورید و پوست آلوده و کثیف را اصلی کرم ضد باکتری پوشش دهید. همچنین قرار گرفتن در معرض پوست منجر تاول دردناک، سوختگی و سپید شدن پوست می شود. در صنعت، از پراکسید هیدروژن در غلظت های فراتر به تیتر سفید کننده به جهت منسوجات و کاغذ، به تیتر یک جزء از سوخت موشک و برای تولید لاستیک کف و مواد شیمیایی آلی به کارگیری می شود. در سرزمین ما نیر، خرید کردن آب اکسیژنه رو به ارتقاء می باشد و زیرا شرکت های متعددی در حال ساخت یا واردات همین ماده هستند، آب اکسیژنه، قیمت قابل قبولی دارد. آب اکسیژنه در اثر نور و گرما به چه موادی جداسازی می شود ؟ مقادیر کمی پراکسید هیدروژن گازی به طور طبیعی در هوا به وجود می آید. در همین زمینه، کاربرد خویش را به تیتر یک ماده اکسید کننده پیدا کرده است. معمولا، هیدروژن دی اکسید به هیدروژن پراکسید منسوب می باشد زیرا حاوی اکسیژن بیشتری نسبت به هیدروژن می باشد و می تواند به طور مستقیم به آن وصل شود و یک لینک شیمیایی در -O-O- این ادغام وجود دارد. یک عدد از حساس ترین کاربرد های هیدروژن پروکسید در صنعت نفت و گاز، در سولفورزدایی از مشتقات نفتی و میعانات گازی و گوگردزدایی از مازوت است. از همین ترکیب جهت خیس کردن ریشه ها استعمال آب اکسیژنه شیراز کنید. تندرست و خوشحالی گیاهان تا حد متعددی به اکسیژن به اندازه ریشه ها متکی است، چون ریشه های وابسته به گیاه اکسیژن می خواهند کربوهیدرات ها را به انرژی تبدیل کنند. در ادامه به مواقعی می پردازیم که به تصمیم گیری شما در رابطه اساسی طریق ی تهیه و تنظیم آب اکسیژنه امداد کند. چون همین ماده به علت کمبود عنصر نیتروژن ، قابل شناسایی در فرودگاه ها و قابلیت نظامی نیستند. این ادغام در رخ خالص، خود مایعی به رنگ آبی دوچندان کمرنگ است که مقداری ویسکوزتر از حساسیت به آب اکسیژنه آب است. به جهت ارتقا اکسیژن به گیاهان یا در دست گرفتن آفات مهم استعمال از محلول هیدروژن پراکسید 3 درصد، یک قاشق چای خوری (5 میلی لیتر) در هر فنجان (240 میلی لیتر) آب در یک بطری اسپری طولانی تر نمایید و گیاه را مه پاشی کنید. و آن را به مدت 15 دقیقه به درحال حاضر خود رها کنید، تا خشک شود. آن را اهمیت سرکه مخلوط نکنید. اهمیت این حال، زمان استعمال از آب اکسیژنه برای گیاهان، محلول به طور کلی رقیق می شود، به طوری که آن را ایمن می کند. همینطور اهمیت دقت به خواص اشتعال زا بودن این ماده از قرار دادن این ماده در کنار مواد قابل اشتعال می بایست اجتناب کرد. آب اکسیژنه یا این که پراکسید هیدروژن (H2O2) مایعی بی رنگ و در دمای اتاق دارای طعمی تلخ است. هنگامی آب به H2O2 بیشتر شود، یک اتم اکسیژن مازاد هیدروژن ایجاد می شود.